Bir Erüpsiyon Kisti Hikayesi: Olgu Sunumu

Aynur Özdemir

Anahtar Kelimeler: Erüpsiyon kisti, İnfant

Giriş:
Çocuklarda travmaya kısmen korunaklı olan koltuk altı, bacak iç yüzeyleri, ağız içi gibi yerlerde olan morluklar ailelerde tümoral hastalıklarla ilişkilendirilip endişe yaratabilmektedir. Özellikle infantlarda kendini ifade etme yetersizliği nedeniyle anamnez almak güç olabilmektedir, bu da fizik muayenenin önemini daha da arttırmaktadır. Bu olgu sunumunda infantlarda görülme sıklığı literatürde düşük olarak belirtilen ve ailelerde endişe yaratan erüpsiyon kisti ve takibi anlatılmaktadır.

Olgu:
9 aylık erkek hasta annesi tarafından üst maksillada morluk şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine başvuruyor. Annesi ek gıda ile beslerken üst maksillada morluk fark etmiş. Ne zamandır olduğunun farkında değil. Travma öyküsü yok. Genel durumu iyi, yaşına uygun motor becerisi mevcut. Hastanın sağ üst maksiller kesici diş hizasında mor renkli yaklaşık 0.5 cm çapında morluk ve 1 cm çapında şişlik, sol üst maksiler kesici diş hizasında ise 1cm çapında şeffaf şişlik mevcut. Sistemlere ait diğer fizik muayeneleri normal. Hastada erüpsiyon kisti düşünüldü ve aileye bilgi verildi. Erüpsiyon kistinin diş çıkarken görülebilen yumuşak doku kaynaklı bir yapı olduğu, çocuğa zararının olmadığı, genellikle diş çıkınca kendiliğinden düzeleceği fakat çocuğu rahatsız edecek boyuta ulaşırsa ya da ek şikayet olursa tekrar kontrol edilip gerekirse ufak bir cerrahi müdahalede bulunulabileceği anlatıldı. 2 hafta sonra kontrole geldiğinde şişliklerin geçtiği ve sağ üst kesici dişin çıktığı görüldü.

Sonuç:
Özellikle ağız içindeki asemptomatik lezyonların fark edilmesi zaman alabilir ve ailede korkuya neden olabilir. Diş çıkarma döneminde görülen erüpsiyon kistleri klinisyenler tarafından tanınırsa ailelerin endişeleri giderilebilir ve sağlıkta iş yükü azaltılabilir.