Nadir Akut Apandisit Nedeni: Amyand Hernisi

Mehmet Maruf Aydin, Erdinç Yavuz

Anahtar Kelimeler: Amyand Hernisi, Akut Apandisit, Ultrason

Giriş:
Amyand fıtığı; inguinal herni kesesi içerisinde apendiks vermiformisin bulunması durumudur ve ilk kez 1735 yılında Claudius Amyand tarafından tanımlanmış olup o tarihten bu yana onun ismine hitaben Amyand hernisi olarak adlandırılmaktadır.
İnguinal herni kesesinde normal bir apendiks varlığı tüm eksternal hernilerin % 1’ ni oluşturmakta iken, inguinal herni ile birlikte apandisit varlığı ise çok nadir görülen bir durum olup tüm akut apandisitli vakaların yaklaşık %0.13’ nü oluşturmaktadır.
Fizik muayenede inguinal kanal içinde inkarsere olmuş fıtık bulguları oluşturabilmektedir. Radyolojik olarak Ultrason ilk tercih yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi tetkiki ise sonografik olarak gösterilememesi, ayırıcı tanıda De Garengeot hernisi olasılığı düşünüldüğünde, inguinal - pelvik kitle yada komplikasyon durumlarında kullanılabilir.
Bu vakada akut batın ön tanısı ile ameliyat edilen ve herni kesesi içinde apendiks inflamasyonunun olduğu Amyand hernisi ve sonografik bulguları sunulmaktadır.

Olgu:
26 yaşında erkek hasta, karın ağrısı, sağ kasıkta şişlik şikayeti ile hastanemiz aile hekimliği polikliniğine başvurdu, fizik muayenesinde sağ kasıkta ağrı ve şişlik ,sağ alt kadranda hassasiyet ve defans mevcuttu. Laboratuar tetkiklerinde hafif lökositoz (WBC:11800/mm³) ve CRP(8,1) yüksekliği vardı. Hasta inkarsere inguinal herni ön tanısıyla ultrason yapılması için yönlendirildi.hastanın Ultrason tetkikinde, Sağ inguinal kanal içerisine uzanan apendisk izlenmiş olup, çapı 7,1 ölçülmüş ve kalınlaşmıştı, apendisk uç kesiminde minimal koleksiyon eşlik etmekteydi. Preoperatif aşamada Amyand hernisi içinde akut apandisit teşhisi düşünüldü ve mevcut bulgular ile genel cerrahiye refere edilen hastada akut apandisit içeren Amyand hernisi teşhisi teyit edildi.

Sonuç:
Kasık fıtıkları toplumda çok sık görülen cerrahi hastalıklardan biri olmasına rağmen, Amyand hernisi nadir görülen bir durumdur. Amyand hernisi , redükte edilebilen yada inkarsere olmuş, normal apendisk yada inflame apendisk şeklinde farklı kliniklerle görülebilmektedir. Normal apendisk herniasyonu %1 oranında görülebilirken, akut apandisit şeklinde ise %0,13 gibi çok az oranda görülmektedir.

Ultrason Amyand hernisini ,apendiskin inflamasyonunu, çevre yumuşak dokularda eşlik eden koleksiyon ve ek patolojileri göstermekte faydalıdır ve ilk tercih olmalıdır.