Alopesi areata tanısında psikiyatrik değerlendirme ve tedavi: olgu sunumu

Ayça Dağdelen, Fatih Dağdelen

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, saç dökülmesi, alopesi, çocuk psikiyatri

Giriş:
Birinci basamak, tüm yaş gruplarının çeşitli şikayetlerle başvurduğu hizmet merkezidir. Şikayetler genelde yeni başlamıştır ve ayrışmamış hastalar başvurmaktadır.Alopesi areata (AA), saçlı deri veya bedenin herhangi bir yerindeki kılların (kaş ve kirpik gibi) belirgin sınırlı yama tarzı dökülmesidir.Çoğu yaş grubunda görülebilmekle birlikte olguların yaklaşık %60 kadarının 20 yaş altında tanı aldığı belirlenmiştir.Etiyolojisinde kesin nedeni bilinmemektedir ancak enfeksiyon, genetik, otoimmün etmenler ve psikolojik etmenlerin rol oynadığı ileri sürülmektedir.

Olgu:
11 yaş kız hasta, son 1 yıldır saç dökülmesi şikayeti ile birinci basamağa başvurdu.Daha sonra dermatolojiye yönlendirilen hastanın alopesi areata tanısı ile ismini hatırlamadığı çeşitli oral ve topikal tedaviler kullanmıştı. Tedavilerden kısmen fayda gördüğünü ve kalıcı bir çözüm olmadığını ifade etti.Hastanın birinci basamak takiplerinde, huzursuz ve kaygılı hali dikkat çekiciydi ve çocuk psikiyatrisine yönlendirildi.
Hastanın 5.sınıfa gittiği, 4 yaşında erkek kardeşi olduğu, anne babasının 6 yıl önce boşandığı, annenin tekrar evlendiği ve kardeşin 2. evlilikten olduğu öğrenildi. Anne ve baba öyküsünde dermatolojik hastalık yoktu. Annesinin verdiği bilgiye göre hastanın öz babasıyla görüşmediği, kardeşiyle iyi anlaştığı ancak annenin yeni eşiyle anlaşamadıklarını belirtti. Hasta annesi tarafından okul başarısının orta düzeyde olduğu çok fazla arkadaşının olmadığı, genelde içe dönük, kaygılı, kendi halinde ve utangaç olarak tariflenmekteydi.
Yaşadığı saç kaybı nedeniyle sosyal çevresinden uzaklaştığını, arkadaşlarının yanında kendini yetersiz hissettiğini, güzel görünmediğini, mutsuz olduğunu okula isteksiz gittiğini mümkün olsaydı evden hiç çıkamayacağını belirtti.Geceleri uyumakta zorlandığını, çoğunlukla geceleri sık sık uyandığını ve sabahları uykulu şekilde derslerini dinlemekte zorlandığını belirtti.
Birinci basmak hekimi tarafından yeniden topikal steroid başlandı ve tedaviye fluoksetin eklendi,takiplerinde doz artırıldı.Gece uykularının düzelmesi açısından melatonin eklendi.2 ay içerisinde gece uykusunun ve depresif duygudurumunun azaldığı, saç kaybının azalmakla birlikte devam ettiği belirlendi.

Sonuç:
Birinci basamak ve çocuk psikiyatrisi kliniğine başvuran AA olgularında özellikle anksiyete bozukluklarına yönelik ayrıntılı bir değerlendirme yapılması, var olan psikiyatrik şikayetlere yönelik psikofarmakolojik ajanların tedaviye eklenmesi faydalı olabilecektir.Ayrıca her hastada dermatolojik değerlendirme yapılmalı, tedavi birlikte sürdürülmelidir.