Pandemi Döneminde Nefes Darlığının Farklı Bir Sebebi: Masif Perikardiyal Efüzyon

Emine Sare Kayserili, Tarık Eren Yılmaz, Ahmet Keskin

Anahtar Kelimeler: aile hekimliği, perikardiyal efüzyon, nefes darlığı

Giriş:
Aile hekimliği poliklinikleri herhangi bir ayrım gözetmeden bütün hastaları kabul etmesi nedeni ile çok çeşitli hasta profiline sahiptir. Kendine özgü klinik yöntemi ile kimi hastalıkları ayrışmamış aşamada değerlendirirken kişilerin akut ve kronik problemleri ile aynı anda ilgilenir.​
Bu olguda mesai dışı aile hekimliği polikliniğine nonspesifik semptomlarla başvuran bir hastanın masif perikardiyal efüzyon tanısı ile yatışına uzanan durumu incelenmiştir.

Olgu:
60 yaşında kadın hasta Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki mesai dışı aile hekimliği polikliniğine başvurdu.​
Dört gündür olan nefes darlığı, en fazla 37,8 derece olan ateş, halsizlik, kırgınlık, ara ara soğuk terleme ve geceleri olan hırıltı şikayetleri mevcuttu.​ Son dozu 28 gün önce olmak üzere iki doz mRNA Covid aşısı olduğu sistemden teyit edildi. Bir gün önce aynı şikayetlerle acil servisten verdiği Covid PCR testi de negatif olarak görüldü.
Öyküsünde hipertansiyon ve katarakt bulunan hasta perindopril arjinin+amlodipin 10mg/10mg kullanmaktaydı. Evde düzenli tansiyon takibi yapan hastanın son bir haftalık takiplerinin 120/80 mmHg civarında olduğu öğrenildi.​
Fizik muayenede hasta obez görünümdeydi, nabız: 100 atım/dakika, SO2: %93, ateş: 37,4, TA:132/75 mmHg, orofarenks doğal, pretibial ödem: eser, kalp sesleri ve bilateral solunum sesleri azalmıştı.​
Hastadan EKG, akciğer grafisi, hemogram, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, kardiyak markerlar ve crp istendi.​
Kan tetkiklerinin polikliniğimiz mesaisi bittikten sonra sonuçlanacağını öğrenen hasta ertesi gün akşam sonuçlar için başvuracağını belirtti. Hastaya acil bir durum olabileceği anlatıldı. En azından EKG ve Akciğer grafisini göstermeden kurumdan ayrılmaması tavsiye edildi.​
EKG’de düşük voltaj, sinüs taşikardisi ve akciğer grafisinde çadır kalp görünümü olan hasta acil kardiyoloji konsultanına danışıldı.​
Ekokardiyografisinde "swimming heart" görünen hasta masif perikardiyal efüzyon tanısı ile koroner yoğun bakıma yatırıldı.

Sonuç:
Aile hekimliğine hastalar sıklıkla hastalığın ayrışmamış dönemde başvurmaktadır. Pandemi döneminde nefes darlığının tek sebebinin Covid-19 enfeksiyonu olmadığı unutulmamalıdır. Kişilerin kapsamlı yaklaşımın gereği olarak ayrıntılı fizik muayene ve vital bulgular ile değerlendirilmesi, öncelikle acil durumların dışlanması ilk temas noktası olan aile hekimlerinin pratiğinde oldukça önemlidir.​