SARS-CoV-2 Enfeksiyonu ile İlişkili Yetişkinlerde Multisistemik İnflamatuar Sendrom (MIS-A); Literatür İncelemesi

Duygu İlke Yıldırım

Anahtar Kelimeler: Multisistem inflamatuar sendrom; Çocuk; Yetişkin; MIS-C; MIS-A

Derleme:
SARS-CoV-2’nin tanımlanmasından bu yana Covid-19 hastalığı sonrası çocuklarda ortaya çıkan ve Kawasaki hastalığını taklit eden multisistem enflamatuar bir sendrom (MIS-C) İngiltere’de Nisan 2020’de bildirilir iken, yetişkinlerde ortaya çıkan Covid-19 ile ilişkili multisistem inflamatuar sendrom (MIS-A) Haziran 2020’de bildirilmiştir. MIS-A hastalarının literatürde 50 yaşına kadar olduğu bildirilmiş olup MIS-C ile karşılaştırıldığında altta yatan bazı sağlık koşullarına sahip olma ve yakın dönemde tanımlanabilir bir solunum yolu hastalığı geçirmiş olma olasılığı daha yüksektir. Diğer yandan MIS-A hastaları ile MIS-C hastaları örtüşen birçok klinik özelliğe sahiptir fakat MIS-A’da kardiyak disfonksiyonun ciddiyeti, tromboz insidansı ve MIS-A mortalitesi daha yüksek olabilir. MIS-C/A’da nötrofili, lenfopeni ve trombositopeninin yaygın olarak bulunduğu açık olmakla beraber bu özellikler troponin ve BNP/NT-proBNP’deki yükselmelerle birlikte hastalık aktivitesinin ölçüleri olarak kabul edilmiştir.