Futbol oynayabilecek miyim?

Tevhid Aydın

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, senkop, serebral enfarkt

Giriş:
Kafa travmaları çocukluk yaş döneminin önemli bir sağlık sorunu olup bu dönem için en sık mortalite ve morbidite nedenidir. Minör kafa travması (MKT) tüm kafa travmalarının %70-80’ ini oluşturur. Çocuklarda kafanın erişkinlere göre vücudun daha büyük bir kısmını oluşturması ve kafaya destek boyun yapılarının daha zayıf olması nedeniyle erişkinlere oranla MKT sonrası serebral enfarkt görülme olasılığı daha fazla ancak nadirdir.

Olgu:
14 yaşındaki erkek çocuğu futbol oynarken karşı takım oyuncusu ile çarpıştıktan sonra aniden düşüp bayılmış. Bilinci açıldıktan sonra sağ kol ve bacağını oynatamama şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde genel durumu iyi, bilinç açık, modifiye Glaskow Koma Skalası 15 idi. Ayrıca korkulu ve ağlamaklı yüz ifadesi, , sağ üst ve alt ekstremite hareketlerinde azalma mevcuttu. Diğer sistem muayene bulgularında patoloji saptanmadı. Laboratuar değerlerinde herhangi bir anormallik saptanmadı. Acil serviste çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde(BBT) patoloji saptanmadı. Manyetik Rezonans(MR) görüntülemede sağ anterior serebral arter A1 segmentinde lokal kesilme görüldü ve fokal iskemi ile uyumlu görünüm izlendiği rapor edildi. Çocuk yaş grubunda kafa travmalarından yaralanma mekanizması, travmadan etkilenme ve kafatasının travmaya verdiği yanıt, uzun dönem prognoz açısından erişkinlere göre farklılıklar göstermektedir. Hastaneye başvuru anından itibaren futbol oynayıp oynayamacağını merak eden ve bundan dolayı sürekli endişe eden hastamız 1 aylık hastane yatışı ve 6 aylık fizik tedavi egzersizleri sonrasında sağlığına kavuştu.

Sonuç:
Minör kafa travmalarından sonra iskemik enfarkt nadir de olsa acil hekimleri için düşünülmesi gereken bir tanıdır. Özellikle iskemik enfarktlar içinde travmanın yüksek bir orana sahip olması acil serviste iyi bir öykü ve fizik muayenenin koşul olduğunun göstergesidir. Acil hekimleri çocuklarda ortaya çıkan akut nörolojik olayları tanımalı, ayırıcı tanısını yaparak komplikasyonları en aza indirmelidir. BBT ilk tercih görüntüleme yöntemi olmalı ancak BBT ile uyumlu olmayan bulgular varlığında MR istenmesi uygundur. MKT sonrası BBT normal olup bir süre gözlem sonrası taburcu olması planlanan hastalara oluşabilecek komplikasyonlar anlatılarak bilgilendirilmelidir.