Covid Pnömonisinin Tomografik Görünümleri

Halil Boz

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Pnömoni, Tomografi

Konuşma Özeti:
COVID-19 (koronavirüs hastalığı-2019), bir koronavirüs türü olan şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. İlk vakalar, küresel olarak yayılmadan önce Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde görüldü, 4,55 milyondan fazla ölüm ve şimdilerde yaklaşık 220 milyondan fazla vaka doğrulandı. Mevcut salgın, 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmi olarak bir pandemi olarak kabul edildi.
COVID-19'un kesin teşhisi, pozitif bir RT-PCR testi gerektirir. Mevcut en iyi uygulama, Toraks BT’nin COVID-19'u teşhis etmek için kullanılmadığını, ancak komplikasyonları değerlendirmede yardımcı olabileceğini önermektedir. Spesifik olmayan görüntüleme bulguları en yaygın olarak tipik olarak bilateral, periferik ve bazal baskın dağılıma sahip atipik veya organize pnömonidir.
Bir steroid ajan olan deksametazonun ventile edilen veya oksijene bağımlı hastalarda sonuçları belirgin şekilde iyileştirdiği gösterilmiş olmasına rağmen spesifik bir tedavi yoktur. Artık birden fazla aşı mevcuttur.
COVID-19'un göğüs radyografisi ve BT'deki birincil bulguları atipik pnömoni veya organize pnömoni bulgularıdır. Bununla birlikte, hastalığın seyrinde hafif veya erken olduğunda %18'e varan oranda normal göğüs radyografileri veya BT gösterdiğinden, görüntülemenin COVID-19 için sınırlı duyarlılığı vardır, ancak bu, şiddetli hastalıkta %3'e düşer(9).
Bilateral ve/veya multilobar tutulum sıktır. Eğitimli toplumların ve profesyonel radyoloji derneklerinin büyük çoğunluğunun mevcut tavsiyesi, görüntülemenin COVID-19 için bir tarama/teşhis aracı olarak kullanılmaması, ancak komplikasyonların değerlendirilmesi için kullanılması gerektiğidir.
Yetişkinlerde BT ile ilgili birincil bulgular şu şekilde rapor edilmiştir: Buzlu cam opasiteleri: (bilateral, subplevral, periferik), kaldırım taşı görünümü (buzlu cam opasiteleri ve inter/intra lobüler septal kalınlaşma), parankimal konsolidasyonlar, lezyon içi bronkovasküler kalınlaşma, traksiyon bronşiektazileri.(1,2,3,4,5)
Atipik BT bulguları: mediastinal lenfadenopati, plevral efüzyon, multipl milimetrik nodüller, tomurcuklanmış ağaç, kavitasyon, pnömomediastinum’dur.(2,32,89)

Kaynaklar:
1. Wang D, Hu B, Hu C et-al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. (2020) JAMA.
2. Pan F, Ye T, Sun P et-al. Time Course of Lung Changes On Chest CT During Recovery From 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia. (2020) Radiology.
3. Shi H, Han X, Jiang N et-al. (2020) Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. [online] thelancet.com 24 February 2020.
4. Lee EYP, Ng M-Y, Khong P-L. (2020) COVID-19 pneumonia: what has CT taught us? [online] thelancet.com. Published: February 24, 2020.
5. Wei Zhao, Zheng Zhong, Xingzhi Xie et-al. Relation Between Chest CT Findings and Clinical Conditions of Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia: A Multicenter Study. (2020) American Journal of Roentgenology.
6. Another Decade, Another Coronavirus. (2020) New England Journal of Medicine.
7. Jeffrey P Kanne, Brent P Little, Jonathan H Chung et-al. Essentials for Radiologists on COVID-19: An Update—Radiology Scientific Expert Panel. (2020) Radiology.
8. Rodrigues, J.C.L. et-al. An update on COVID-19 for the radiologist - A British society of Thoracic Imaging statement. (2020) Clinical Radiology.
9. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y et-al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. (2020) The New England journal of medicine.