Aile Hekimliği Polikliniğinde Süpüratif Tonsillit Komplikasyonu Örnekleri

Emine Sare Kayserili, Basri Furkan Dağcıoğlu

Anahtar Kelimeler: akut tonsillit, komplikasyon, aile hekimliği

Giriş:
Aile hekimleri, hastalıkları toplumdaki sıklıkları ile görmektedir. Bu nedenle sık görülen hastalıkların komplikasyonları da aile hekimliği pratiğinde önemli yer tutar. Biz bu sunumda Ankara Şehir Hastanesi aile hekimliği polikliniğine farklı zamanlarda boğaz ağrısı nedeni ile başvurmuş ve akut tonsillitin süpüratif komplikasyonlarını tecrübe etmiş hastaların öykülerini paylaşmak istedik.

Olgu:
Olgu-1: 53 yaşında erkek hasta boğaz ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde özellikli bulgu olmayan hasta, 4 gündür olan ve kullandığı amoksisilin/klavulanik asit tedavisine rağmen artan boğaz ağrısından muzdaripti. Hastanın bize başvurmadan önce Covid-19 açısından da PCR ile değerlendirildiği ve negatif bulunduğu öğrenildi. Fizik muayenede hastanın yutkunmada, ağzını açmada ve konuşmada zorlandığı izlendi; orofarenks hiperemik, solda daha belirgin olmak üzere tonsiller hiperemik, uvula sağa devie idi. Tomografide sol palatin tonsil düzeyinde abse görüldü.
Olgu-2: 26 yaşında, bilinen hastalığı olmayan erkek hasta bir haftadır aldığı oral antibiyoterapiyle azalmamış olan şiddetli boğaz ağrısı, yutmada güçlük, kas eklem ağrısı, boyun hareketlerinde zorluk şikayetleri ile başvurdu. Bönceki gün bakılan Covid PCR negatif olarak görüldü. Salya akması ve konuşmada ciddi güçlük mevcuttu, ağız açıklığı muayenede zorlukla sağlandı. Fizik muayenede ateş: 38,2; bilateral tonsiller hiperemik ve hipertrofikti. Uvula net değerlendirilemedi. Tomografide sağda peritonsiller abse görüldü.
Olgu-3: 24 yaşında erkek hasta bir hafta önce geçirdiği Covid PCR negatif üst solunum yolu enfeksiyonu arkasından 2 gündür olan şiddetli boğaz ağrısı nedeni ile başvurdu. Fizik muayenede ağzını açmakta zorlanan hastanın orofarengeal muayenesinde tonsillerde bilateral hiperemi ve kript ile uvulanın sağa devie olduğu görüldü. Tomografide sol parafarengeal abse ile uyumlu görüntü izlendi.
Her üç olgu da Kulak Burun Boğaz servisinde yatırılarak abse drenajı ve antibiyotik tedavisi aldı.

Sonuç:
Öykü ve fizik muayene, çoğu hastalıkla olduğu gibi bu olgularda da yol gösterici olmuştur. Bu hastaların tanıları hastane ortamında bilgisayarlı tomografi ile doğrulanmış olsa da aile hekimleri; hareket kısıtlılığı, salya akması, uvulada asimetri gibi ciddi bulguları olan bu vakaları poliklinikte değerlendirip doğru yönlendirmeyi yapabilirler.