Gıda Renklendiricisine Bağlı Ürtiker Olgusu

Esra Nur Erbaş, Emine Zeynep Tuzcular Vural, Memet Taşkın Egi̇ci̇

Anahtar Kelimeler: ürtiker

Giriş:
Ürtiker, kaşıntılı ve ödemli papül/plaklarla, derin dermis veyasubkutis tutulumuna bağlı anjioödem ile ya da her ikisinin birden gelişimiylekendini gösteren, genel popülasyonda yaklaşık % 20 yaygınlığı olan bir hastalıktır. Altı haftadan kısa süren klinik tablolarakut ürtiker, altı hafta ya da daha uzun süren klinik tablolar isekronik ürtiker olarak adlandırılır. Ürtikerin etyolojisindebirçok faktör suçlanmıştır. Akut ürtikerdeki en önemli etyolojik nedenler ilaçlar, gıdalar ve enfeksiyonlardır. Kronik spontan ürtikerde çoğu zaman (%80-%90) etyoloji belli değildir. Etyolojiyi belirlemede en önemli adım ayrıntılı bir anamnez almaktır. Biz de bu olgu sunumumuzda renklendirici madde içeren meşrubat tüketimi sonrası ürtiker gelişen olguyu sunarak ürtikerin etyolojiisinde rol oynayabilecek renklendirici ve katkı maddelerine dikkati çekmeyi amaçladık.

Olgu:
Z.O., 69 yaşında kadın hasta, bilinen hipertansiyon, koroner arter hastalığı, osteoporoz ,overca (kt sonrası remisyonda) tanıları mevcut. Boyun ve yüzde kızarık kaşıntılı lezyonlar ile tarafımıza başvurdu. Hastanın muayenesinde boyun ve yüzde yaygın eritemli, ödemli papül ve plaklar ve olduğu görüldü. Diğer sistem muayenelerinde patolojik bulgu saptanmadı. Yapılan kan ve idrar tetkikleri normaldi. Öncesinde bir kez adını bilmediği gıda boyası içeren bir ilaç ?sonrası boyun ve yüzde döküntüleri olduğu öğrenildi. Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde farklı bir ilaç kullanmadığı yalnızca fazla miktarda suni tatlandırıcılı gıda boyalı içecek (limonata) içtiği öğrenildi. Hastanın içecek maruziyeti kısıtlanarak topikal ve sistemik antihistaminik tedavi başlandı. Takiplerinde hastanın klinik bulgularında gerileme gözlendi.

Sonuç:
Aile hekimleri ürtikerin ayırıcı tanısını yapabilmeli ve sorumlu olabilecek faktörler hakkında bilgi sahibi olarak hastalarını gıda renklendiricileri ve katkı maddelerinin zararlı etkilerinden koruyabilmelidir.