Bir Olgu Işığında Aile Sağlığı Merkezinde Vertigo Yönetimi

Aykut Maral, Emine Zeynep Tuzcular Vural, Memet Taşkın Egici, Işık Gönenç, Tuba Efe

Anahtar Kelimeler: Vertigo, Baş dönmesi, Aile Hekimliği

Giriş:
Baş dönmesi aile sağlığı merkezlerine yapılan başvurularda sıkça rastlanılan yakınmalardan biridir. Baş dönmesinin vertigo, sersemlik, presenkop ve dengesizlik olmak üzere dört çeşidi vardır. Birinci basamakta ise en çok vertigo görülmektedir. Vertigo, herhangi bir dış etken olmadan birdenbire ortaya çıkan, vücut sabit dururken etrafın, etraf sabitken vücudun dönme hissidir. Ayrıca bulantı-kusma, dengesizlik ve soğuk terleme gibi semptomlar vertigoya eşlik edebilir. Vertigonun sık sebepleri arasında BPPV (benign paroksismal pozisyonel vertigo), Meniere Hastalığı, vestibüler nöronit ve perilenfatik fistül bulunmaktadır.

Bu olgu sunumumuzda baş dönmesi yakınması ile aile sağlığı merkezine başvuran olgumuzu literatür bilgisi ışığında sunarak aile hekiminin vertigo ayırıcı tanı, tedavi ve takibindeki yerini vurgulamayı amaçladık.

Olgu:
32 yaşında erkek hasta, baş dönmesi şikayeti ile aile sağlığı merkezine başvurdu. Hasta bir haftadır sabah uyandıktan sonra aniden şiddetli baş dönmesi yaşadığını, bu yakınmalarının eğilip kalkarken, yatakta sağa sola dönerken arttığını belirtti. On gün önce uçak seyahati yaptığını, bu seyahat sırasında kulaklıkla aralıksız müzik dinlediğini ifade eden hastanın özgeçmişinde ek bir hastalığı ve kullandığı bir ilaç bulunmuyordu. Otoskopik muayenesi normal olarak değerlendirilen hastanın nörolojik muayenesinde, hemogram ve biyokimya tetkiklerinde herhangi patolojik bir bulguya rastlanmadı. Hastaya tanıya yönelik Dix-Hallpike ve Supine Head-Roll manevraları yapıldı. Supine Head Roll manevrasında, hasta sırt üstü yatar pozisyonda, başı 90 derece sağa çevrili iken nistagmus gözlendi. Hastaya BPPV ön tanısı ile medikal tedavi başlanıp ileri tetkik ve tedavi için Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanına yönlendirildi. Hastanın yapılan kontrol muayenesinde, KBB uzmanı tarafından tedaviye yönelik yapılan manevralardan yarar görmediği, çekilen beyin MRG’sinin normal olduğu saptandı. Hastaya başlanan medikal tedaviye devam edildi ve yaklaşık 3 hafta içinde tam iyileşme gözlendi.

Sonuç:
Vertigo aile hekimliği pratiğinde sık rastlanılan yakınmalardan biridir. Aile hekimleri baş dönmesi şikayeti ile aile sağlığı merkezlerine gelen hastaları değerlendirebilmeli, vertigonun ayrıcı tanısını yaparak, tanıya yönelik manevraları uygulayabilmeli ve hastaları gerektiğinde bir üst basamağa yönlendirecek bilgi birikimine sahip olmalıdır.