Covıd -19 Pandemisinde Çocuklar Ve Gençler

Füsun Şener

Anahtar Kelimeler: COVID-19-psikososyal analiz-pandemi-üniversite öğrencileri-gençler

Konuşma Özeti:
Mart 2020 'de global pandemi ilanından itibaren yaşantımıza giren fiziksel izolasyonların psikosoyal etkileri heryaşta olduğu gibi çocuklarda ve gençlerde de yoğun olarak görüldü. Bu alanda çalıştığım üniversitede yapılan çalışmalar ve bildirimlerden söz etmek isterim.Tedü Copes-Cotonavirüs psiko-sosyak destek ekibinin 2020 yılında yaptığı psikososyal ihtiyaç analizi çalışması,hedef grubu ve desteğe ihtiyaç duyulan alanları belirlemede destek olmaktadır.Müdahele çalışmalarının ilk basamağını oluşturmaktadır.300 üniversite öğrencisine yöneltilen sorularla yapılan çalışmada pandemi döneminde ençok zorluk yaşanan alanların başında psikolojik stres tepkileri gelmektedir.Bu tepkiler ise duygusal zorluklar,bilişsel zorluklar,bedensel-fizyolojik zorluklar ve davranışsal yakınmalardan oluşmaktdır. Sosyal - ilişkisel zorluklarda aile içi çatışma ve iletişim sorunları,sosyal yaşamın aksaması,arkadaşlardan ayrı kalma gibi zorluklar yeralmaktadır. Akademik zorluklar kapsamında;akademik yükün artması,odaklanma sorunları,online sisteme adaptasyon zorlukları,not performans kaygısı,akademik belirsizlikler görülmektedir.Gündelik yaşamın kısıtlanmasına ilişkin zorluklar ise mekansal kısıtlama,monotonluk,etkinliklerin sınırlanması,gündelik rutinlerin aksaması,uğraş alanı bulamamadır. Sağlığa yönelik tehditler,olumsuz haberlere maruz kalma ve ekonomik zorluklar da zorluk yaşanan alanlar arasında yer almaktadır. Çocukların, ergenlerin, genç yetişkinlerin izolasyonlar sona erdiğinde depresyon ve kaygı bozuklukları yaşama olasılıkları yüksektir. Bu nedenle klinik hizmetlerin,erken müdahele sunarak artan ruh sağlığı sorunlarınahazırlıklı olmaları gerekmektedir.Pandemiyi kontrol altına almak için yürürlüğe giren politikalarda da çocuk ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri gözönüne alınarak önlemlerin alınması,bu alandaki çalışmaların değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Çukurova,I.,İnan,İ.,Karabayır,A.,Korkmaz,D.,Tanrıkulu,G.,Usta,E.,Gökler Danışman,I.,2020.Pandemi Döneminde TED Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Psikososyal İhtiyaç Analizi.
Heaney,E.,Brown,N.R,&uZER,T.,2021.Cross-culturel Investigation of Covid Experiences;Comparing usa,Canada and Turkey.