Romatoid Artrit El'i

Özge Kaya, Serdar Öztora, H. Nezih Dağdeviren

Anahtar Kelimeler: romatoid artrit, düğme iliği deformitesi, z bulgusu

Giriş:
Romatoid artrit birçok eklemi aynı anda tutabilen, kronik eklem tutulumu ile karakterize, idiyopatik, otoimmün, sistemik ve enflamatuar bir hastalıktır. Düzenli takip ve tedavi edilmediğinde hızlı ilerleyip kişinin yaşam konforunu önemli ölçüde etkileyebilir.

Olgu:
Yazımızda aile sağlığı merkezine başvuran düzenli ilaç kullanımı olmayan ve şikayetleri ilerlemiş bir romatoid artrit vakası sunulmuştur. Hasta 70 yaşında ve 10 yıllık romatoid artrit tanısı mevcuttu. Antiinflamatuar ve antimetabolit tedavi almakta idi. Ancak düzensiz ilaç kullanımı mevcuttu ve ilerlemiş el eklemleri tutulumu görüldü.

Sonuç:
Hastanın tedavi uyumu vurgulanarak, ek önerilerle yaşam kalitesinin arttırılması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu vaka ile önceden tanı konmuş kronik hastalıklarda aile hekimliği tarafından düzenli takip ve muayenenin önemi vurgulanmak istenmiştir.