Covid-19 Pandemisinde Türkiyede Diyete Yönelik Google Trends Aramaları

Güler Gizem Ölmez, Hami̇t Sirri Keten, Hatice Tuba Akbayram

Anahtar Kelimeler: Diyet, kilo verme, zayıflama

Amaç:
Bu çalışmada COVID-19 pandemi dönemi ve önceki dönemde Google Trends üzerinden Türkiye’de insanların diyete yönelik terimleri araştırma sonuçlarının incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:
Bu çalışmada 07.01.2018-13.06.2021 tarihleri arasında Google Trends üzerinde yapılan araştırma hacimleri değerlendirildi. Diyete yönelik yapılan arama hacimlerini belirlemek üzere 26 ‘arama terimi’ kullanıldı. P değeri 0.05’in altında anlamlı kabul edildi

Bulgular:
Arama hacmi arama terimleri arasında 26 defa zirve (100 puan) yapmış olup bunun 7’si 2018 yılında, 12’si 2019 yılında, 6’sı 2020 yılında ve 1’i 2021 yılında meydana gelmiştir. Tüm terimlerin 4 yıllık süreç içerisinde en az bir defa pik yaptığı saptandı. Arama hacmi en yüksek olan terimler diyetisyen (S:12082), zayıflama (S:11915), diyet (S:10278), kilo verme (S:8712), karatay diyeti (S:7166) ve dukan diyeti (S:6128) olarak belirlendi. Arama hacmi en düşük olan terimler ise montignac diyeti (S:507), zone diyeti (S:717), atkins diyeti (S:1487) ve ketojenik diyet (S:1592) olarak tespit edildi. COVID-19 pandemisi öncesi döneme göre, COVID-19 pandemisi döneminde 13 arama teriminin arama hacmi artmış, 13’ünün ise azalmış olduğu saptandı. COVID-19 pandemisi öncesinde diyete yönelik arama hacmi ortalaması 23.39 iken, COVID-19 pandemisi döneminde 23.81 olarak belirlendi. COVID-19 pandemisi öncesi dönem ile COVID-19 pandemisi döneminde yapılan diyete yönelik aramalar benzer olarak saptandı ( P=0.861).

Sonuç:
Bu çalışmada Türkiye’de Google Trends üzerinden yapılan diyete yönelik terimlerin araştırılması incelendi. COVİD-19 pandemi dönemi ve öncesindeki dönemde diyete yönelik arama hacimlerinin benzer olduğu saptandı. Diyete yönelik terimlerin pik noktasının dönemsellik gösterdiği belirlendi. Bunda medya ve iletişim kanalları ile diyetin tanıtımı rol almış olabir. Sağlık Bakanlığının bu veriler ışığında populasyonun obeziteden korunmaya yönelik sağlıklı diyet ve davranışları tanıtıcı hizmet sunması büyük öneme sahiptir.