19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Korona günlerinde Aile Hekimi olmak


Program

Listelenen tüm saatler UTC zaman diliminde gösterilmektedir. Şu anda saat 11:53.

13:30

Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları

14:00

Pandemi döneminde bakımda multidisipliner süreklilik
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu (Oturum Başkanı)
  Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Prof. Dr. Esra Saatçı (Konuşmacı)
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Oya İtil (Konuşmacı)
  Türk Toraks Derneği II. Başkan Yardımcısı

 • Prof. Dr. Nurettin Erben (Konuşmacı)
  Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği

 • Prof. Dr. İsmail Cinel (Konuşmacı)
  Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı

16:15

Günün kapanışı

16:23

Cumhuriyet Bayramı Konseri

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Balkan Senfoni Orkestrası

Şef: Prof. Ahmet Hamdi Zafer

06:00

Covid-19'a genel bakış
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Mehmet Ungan (Oturum Başkanı)
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, WONCA Avrupa Başkanı

 • Prof. Dr. Alpay Azap (Konuşmacı)
  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Klimik)

06:50

Ara

07:00

Covid'in hissettirdikleri
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren (Oturum Başkanı)
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Dr. Öğr. Üyesi Sanem Nemmezi Karaca (Oturum Başkanı)
  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği AD.

 • Hekim olarak hasta olmak
 • Doç. Dr. Murat Yücel (Konuşmacı)
  Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

 • Covid hastası olmak
 • İbrahim Pekgöz (Konuşmacı)
  Covid Hastası

 • Hasta yakını olmak
 • Prof. Dr. Ayşe Çaylan (Konuşmacı)
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Sözel bildiriler 1: Anne ve çocuk sağlığı
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik (Oturum Başkanı)
  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD Malatya

 • Doç. Dr. Erdinç Yavuz (Oturum Başkanı)
  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Maternal gestasyonel diyabet ve erken çoçukluk çağı obezitesi: Retrospektif kohort çalışması
 • Araştırma Görevlisi Kerem Uzun
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Gebelikte Konstipasyon Görülme Sıklığı
 • Uzm. Dr. Bahadır Yazıcıoğlu
  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • İnfertil Kadınlarda Oksidatif Stres Ve İnflamasyonun Değerlendirilmesi
 • Asistan Doktor Nurgül Yıldız
  Konya Eğitim Araştırma Hastanesi

 • Çocuk Acil Servisine Başvuran Hastaların Ebeveynlerinin Temel İlk Yardım Bilgisi Düzeylerinin Değ...
 • Doç. Dr. Umut Gök Balcı
  SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • İstanbul’da Yaşayan Üreme Çağındaki Suriyeli Evli Sığınmacıların Kontraseptif Kullanımı Konusunda...
 • Asistan Doktor Merve Koçak
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

07:50

Ara

08:00

Aile Hekimliğinde pandemi yönetimi ve hasta takibi
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu (Oturum Başkanı)
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülsen Ceyhun Peker (Oturum Başkanı)
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

 • Covid-19 tanısı
 • Uzm. Dr. İrep Karataş Eray (Konuşmacı)
  Ankara Şehir Hastanesi

 • Covid'de filyasyon
 • Uzm. Dr. Özlem Güç Suvak (Konuşmacı)
  Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Pandemide Aile Sağlığı Merkezi yönetimi
 • Uzm. Dr. Saide Eda Cebeci (Konuşmacı)
  Serdivan ASM

Sözel bildiriler 2: Beslenme ve ilişkili durumlar
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Memet Taşkın Egici (Oturum Başkanı)
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Prof. Dr. Zuhal Aydan Sağlam (Oturum Başkanı)
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • Üniversite Öğrencilerinde COVİD-19 Pandemi Döneminde Kısıtlı Sosyal Hayatın Fiziksel Aktivite ve ...
 • Dr. Öğr. Üyesi Sedef Duran
  Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Obesitesi Olan ve Olmayan Bireylerde Gece Yeme Sendromunun Değerlendirilmesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Pamuk
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Egitim Araştırma Hastanesi

 • Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Obez Kadınlarda Obezitenin Derecesi İle D Vitamini İlişkisi
 • Uzm. Dr. Nazlı Hacıağaoğlu
  KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ

 • Sağlıklı Bireylerde Serum Ürik Asit Seviyeleri ile Lipid Parametreleri ve Vücut Kitle İndeksi Ara...
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Akbaş Güneş
  Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi

 • "Diyabet Ve Glukoz İntoleransı Olan Hastalar Bal Yiyebilir Mi?" Aile Hekimlerinin Sıkça Karşılaşt...
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Timuçin Atayoğlu
  İstanbul Medipol Üniversitesi

09:00

Ara

09:10

Uydu Sempozyumu: Erişkin pnömokok aşılamasının önemi
Oturuma Katıl

Pfizer'in koşulsuz katkılarıyla... 

 • Erdem Birgül (Oturum Başkanı)
  Muayenehane - İstanbul

 • Prof. Dr. Oğuz Kılınç (Konuşmacı)
  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

10:10

Ara

10:20

Sağlık çalışanının sağlığı
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Mehmet Uğurlu (Oturum Başkanı)
  Emekli

 • Dr. Öğr. Üyesi Dursun Çadırcı (Oturum Başkanı)
  Harran Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Alis Özçakır (Konuşmacı)
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Eczacı Erdoğan Çolak (Konuşmacı)
  Türk Eczacıları Birliği Başkanı

Pandemi döneminde Aile Sağlığı Merkezleri (ASM Gezileri)
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Özgür Enginyurt (Oturum Başkanı)
  Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Uzm. Dr. S. Cem Bilgiç (Oturum Başkanı)
  Beştepe Aile Sağlığı Merkezi

 • Uzman Doktor Nur Şehnaz Hatipoğlu (Konuşmacı)
  Konak 24 Nolu ASM Aile Hekimliği Uzmanı

 • Uzm. Dr. Halil Volkan Tekayak (Konuşmacı)
  Çukurova Kurttepe Aile Sağlığı Merkezi

Sözel bildiriler 3: İleri yaş ve palyatif bakım
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Engin Burak Selçuk (Oturum Başkanı)
  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

 • Doç. Dr. Mustafa Kürşat Şahin (Oturum Başkanı)
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • İleri Yaş Bireylerin Ağız-Diş Sağlığının Korunmasında Aile Hekimlerinin Rolü
 • Uzm. Dr. Fatih Burak Alpaslan
  Aydın Kuyucak Devlet Hastanesi

 • Aile Hekimliği Kliniğinde Yaşlılarda Geriatrik Depresyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler
 • Dr. Öğr. Üyesi Burkay Yakar
  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Malignite Tanısı Olan Palyatif Bakım Hastalarımızın Bası Yarası Kültür Sonuçları
 • Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yıldız Çeltek
  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarında Düşme Riski
 • Doç. Dr. Mahcube Çubukçu
  Sağlık bilimleri üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Yaşlılarda Aşılanma Durumunun Ve Bilgisinin Kırsal - Kentsel Semtlere Göre Karşılaştırılması
 • Uzm. Dr. İzzet Fidancı
  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Yaşlılarda Metabolik sendrom ve ilişkili komorbiditeler
 • Uzm. Dr. Velittin Selçuk Engin
  İstanbul Sağlık Müdürlüğü Melek Hatun Aile Sağlığı Merkezi

11:20

Ara

11:30

Sağlıkta şiddet
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. İsmet Tamer (Oturum Başkanı)
  İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Dr. Öğr. Üyesi Selda Tekiner (Oturum Başkanı)
  Ankara Üniversitesi

 • Prof. Dr. Ersin Akpınar (Konuşmacı)
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Uzm. Dr. Hakan Mut (Konuşmacı)
  TAHUD MYK Üyesi

Pandemi döneminde Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri (e-ASM Gezileri)
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Dilek Toprak (Oturum Başkanı)
  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Burkay Yakar (Oturum Başkanı)
  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Memet Taşkın Egici (Konuşmacı)
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Uzman Doktor İsmail Arslan (Konuşmacı)
  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sözel bildiriler 4: Aile Hekimliğinde çeşitli konular
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Yasemin Çayır
  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Süheyl Asma (Oturum Başkanı)
  Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • Bir Üniversite Hastanesi Acil Yeşil Alan Polikliniğine Başvuran Hastaların Özellikleri ve Başvuru...
 • Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Gamsızkan
  Düzce Üniversitesi Aile Hekimliği AD

 • Tıp Fakültesindeki Araştırma Görevlilerinin Kronotipleriyle Bağımlılık Türleri Arasındaki İlişkin...
 • Araştırma Görevlisi Yavuz Özcan
  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği

 • Aile Hekimliği Polikliniğimizde İdiyopatik Pruritus Vakalarının Değerlendirilmesi
 • Doç. Dr. Ayşen Kutan Fenercioğlu
  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Her Yanık Hastası Yanık Tedavi Merkezine mi Başvurmalı?: Yanık tedavisinde Aile Hekimliğinin Rolü
 • Uzm. Dr. Merve Akın
  Ankara Şehir Hastanesi

 • Aile Hekimliğinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbi Uygulamalar Olabilir mi? Mümkün mü?
 • Uzm. Dr. Remziye Nur Eke
  SBÜ ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ

12:20

Ara

12:30

Salgın döneminde kırılgan hastalar
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Serpil Demirağ (Oturum Başkanı)
  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

 • Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Öztekin (Oturum Başkanı)
  Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Palyatif bakım
 • Dr. Öğr. Üyesi Hilal Özkaya
  SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Bakımevleri
 • Doç. Dr. Nil Tekin
  AÇSHB Narlıdere Huzurevi YBRM, İzmir

 • Evde sağlık
 • Doç. Dr. Erdinç Yavuz
  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Pandemi döneminde Eğitim Klinikleri
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Adem Özkara (Oturum Başkanı)
  Ankara Şehir Hastanesi

 • Uzman Doktor Zehra Dağlı (Oturum Başkanı)
  Ankara Üniversitesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Önder Sezer (Konuşmacı)
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk (Konuşmacı)
  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Sözel bildiriler 5: Koruyucu hekimlik uygulamaları
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Mehmet Özen (Oturum Başkanı)
  Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Doç. Dr. Kenan Taştan (Oturum Başkanı)
  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Aile Hekimliği

 • Bir Aile Sağlığı Merkezi Bünyesinde Kurulan Sigara Bıraktırma Kliniğinin Veri Analizi
 • Doç. Dr. Onur Öztürk
  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Ümraniye İlçesi Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı, Bunu Etkileyen Faktörler Ve Öğrencilerin...
 • Dr. Öğr. Üyesi Fethi Sada Zekey
  Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı, Gezegen Sağlığı ve Yaşam Biçimi Tıbbi
 • Dr. Öğr. Üyesi Özden Gökdemir
  İzmir Ekonomi Üniversitesi / Tıp Fakültesi

 • Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Bireylerin Nikotin Bağımlılığı İle Depresyon-Anksiyete Aras...
 • Araştırma Görevlisi Mahmut Sami Demir
  Bozkır Sarıoğlan ASM

 • Koroner Arter Bypass Greft Operasyonu Kararı Alınan Hastaların, Birinci Basamakta Koroner Riskler...
 • Uzm. Dr. Meryem Çakır
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

13:30

Ara

13:40

Covid'e bölgesel bakış
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Uğur Bilge (Oturum Başkanı)
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Uzm. Dr. Berk Geroğlu (Oturum Başkanı)
  Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü

 • Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç (Konuşmacı)
  Samsun İl Sağlık Müdürü

 • Uzm. Dr. Saffet Yavuz (Konuşmacı)
  Mardin İl Sağlık Müdürü

Pandemi döneminde akıl ve ruh sağlığını korumak
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Berrin Telatar (Oturum Başkanı)
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Fatih Sultan Mehmet SUAM,Aile Hekimliği

 • Dr Öğr Üyesi Celal Kuş (Oturum Başkanı)
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

 • Psikiyatrist Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım (Konuşmacı)
  SBÜ Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Sözel bildiriler 6: Kas ve iskelet sistemi
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Ekrem Orbay (Oturum Başkanı)
  SİİRT ÜNİVERSİTESİ

 • Doç. Dr. Hülya Parıldar (Oturum Başkanı)
  İzmir SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Aile Hekimliğinde Topuk Ağrısına Yaklaşım: Prospektif ve Randomize Bir Çalışma
 • Uzm. Dr. Hüsna Çevik
  Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü

 • Fibromiyaljide Hastalık Şiddetinin D Vitamini Düzeyi ve İnflamatuar Belirteçler ile İlişkisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Nur Demirbaş
  Necmettin Erbakan Üniversitesi

 • Aile Hekimlerinin Alt Ekstremite Osteoartritlerinde Kullanılan Nonfarmakolojik Tedavi Yöntemlerin...
 • Asistan Doktor Sabri Onur Özden
  Ankara Şehir Hastanesi - Aile Hekimliği Kliniği

 • Sağlık çalışanlarında osteoporoz farkındalığı
 • Dr. Öğr. Üyesi Raziye Şule (Sürmelibey) Gümüştakım
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • Tıbbi Sekreterlerin Kas İskelet Sistemi Sorunlarının Değerlendirilmesi
 • Doç. Dr. Umut Gök Balcı
  SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

14:30

Günün kapanışı

15:00

Vasco da Gama Türkiye
Oturuma Katıl
 • Uzm. Dr. İkbal Hümay Arman (Oturum Başkanı)
  İstanbul Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü

 • Uzm. Dr. Rabia Eroğlu Kılaç (Oturum Başkanı)
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • 18:00-18:40 Covid-19 Salgınında Aile Sağlığı Merkezi. Gebe ve Lohusa İzlem.
 • Uzm. Dr. Süheyla Atalay Kahraman (Konuşmacı)
  Denizli Merkezefendi Saltak Aile Sağlığı Merkezi

 • 18:40-19:20 Covid-19 Salgınında ASM'de Bebek-Çocuk-Ergen İzlemleri
 • Uzm. Dr. Demet Yılmaz (Konuşmacı)
  Șișli 16 No'lu Aile Sağlığı Merkezi

16:20

Ara

16:40

Vasco da Gama Türkiye, 2. Oturum
Oturuma Katıl
 • Uzm. Dr. İkbal Hümay Arman (Oturum Başkanı)
  İstanbul Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü

 • Uzm. Dr. Rabia Eroğlu Kılaç (Oturum Başkanı)
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • 19:40-20:20 Covid-19 Salgınında Bağıșıklama Hizmetleri
 • Uzm. Dr. Ali Öztürk (Konuşmacı)
  İstanbul Arnavutköy Durusu Şehit Polis Ayhan Ölçer Aile Sağlığı Merkezi

 • 20:20-21:00 ​​​​​​​Covid-19 Salgınında Mevzuat Değișiklikleri, Raporlar ve Belgeler
 • Uzm. Dr. Halil Volkan Tekayak (Konuşmacı)
  Çukurova Kurttepe Aile Sağlığı Merkezi

06:00

Sınırların ötesine bakmak
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Esra Saatçı (Oturum Başkanı)
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Mehmet Ungan (Konuşmacı)
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, WONCA Avrupa Başkanı

06:50

Ara

07:00

Pandemi döneminde koruyucu hizmetler
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Selçuk Mıstık (Oturum Başkanı)
  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile hekimliği Anabilim Dalı

 • Dr. Öğr. Üyesi Canan Tuz (Oturum Başkanı)
  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

 • Periyodik sağlık muayeneleri
 • Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici (Konuşmacı)
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Erişkin bağışıklaması
 • Prof. Dr. Arzu Uzuner (Konuşmacı)
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Değişen eğitim ihtiyaçları ve dijital dönem
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Nazan Karaoğlu (Oturum Başkanı)
  Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Ülkü Yılmaz (Oturum Başkanı)
  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı

 •  Online eğitim toplantıları
 • Prof. Dr. Tuncay Müge Alvur (Konuşmacı)
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Aile Hekimliği

 • Uzaktan eğitim yöntemleri
 • Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan (Konuşmacı)
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Simülasyon eğitimi
 • Doç. Dr. Cüneyt Ardıç (Konuşmacı)
  RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITESI

Sözel bildiriler 7: Aile Hekimliği uygulamaları
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Cenk Aypak (Oturum Başkanı)
  Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Doç. Dr. Esra Meltem Koç (Oturum Başkanı)
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Polikliniğine Baş Ağrısı Şikayetiyle İlk Kez Başvuran Hastaların ...
 • Uzm. Dr. Esra Hündür Doğan
  Sinop merkez toplum sağlığı merkezi

 • Aile Hekimliği Uzmanları Tarafından İkinci Basamakta Sık Konulan Tanılar ve Sık İstenen Laboratuv...
 • Uzm. Dr. Alpaslan Mert
  Özel Hürrem Sultan Hastanesi ve İstanbul Beykent üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

 • Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Merkez Polikliniğe B...
 • Uzm. Dr. Bahadır Yazıcıoğlu
  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşunda Aile Hekimliği Hasta Profilinin Bir Yıllık Retrospektif Değerle...
 • Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Ünlü
  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Mediko-sosyal Merkezi Hakkındaki Bilgi Ve Memnuniyet Düzeyleri
 • Araştırma Görevlisi Nur Ece Öztaş Şükür
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

 • Aile Hekimlerinin Kılavuzları Kullanım Tutum Ve Davranışları
 • Uzm. Dr. Züleyha Güler Memi
  Lalapaşa İlçe Devlet Hastanesi

08:00

Ara

08:10

Pandemi yayını mı, yayın pandemisi mi?
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Emine Zeynep Tuzcular Vural (Oturum Başkanı)
  İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Önder Sezer (Oturum Başkanı)
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Bir makalenin anatomisi
 • Doç. Dr. Mustafa Kürşat Şahin (Konuşmacı)
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Pandemi sürecinde bilimsel araştırmalar
 • Doç. Dr. Ümit Aydoğan (Konuşmacı)
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Teletıp uygulamaları
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Ertan Mert (Oturum Başkanı)
  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Yrd. Doç. Dr. Aslı Pan Korur (Oturum Başkanı)
  Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • Kardiyolojide Akıllı Cihazlar ve Uzaktan Takip
 • Prof. Dr. Ali Serdar Fak (Konuşmacı)
  Türk Kardiyoloji Derneği Dijital Sağlık Proje Grubu

 • Aile Hekimliğinde Tele-konsültasyon ve Pandemi
 • Erdem Birgül (Konuşmacı)
  Muayenehane - İstanbul

Sözel bildiriler 8: Covid-19 ve Aile Hekimliği 1
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan (Oturum Başkanı)
  Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Aylin Baydar Artantaş (Oturum Başkanı)
  Ankara Şehir Hastanesi

 • Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık çalışanlarında Covid-19 Temas ve Risk Durumlarının Değerlendir...
 • Prof. Dr. Kamile Marakoğlu
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Yaşlı Bireylerin COVID-19 Salgınının Uzun Süreli Sosyal İzolasyon Sürecinde Biyopsikososyal İhtiy...
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ayhan Başer
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Türkiye'nin doğusunda yaşayanların mevcut COVID-19 salgını hakkındaki bilgileri, tutumları ve end...
 • Dr. Öğr. Üyesi Burkay Yakar
  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • COVID-19 Aşı Araştırmaları Devam Ederken; Toplumun Gelecekteki COVID-19 Aşısına Yönelik Düşünce v...
 • Araştırma Görevlisi Büşra Akarsu
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Bir Covid-19 Servisinde Yatan Hastaların Klinik Seyirlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Asistan Doktor Sena Nur İrkin
  Cumhuriyet Üniversitesi

09:00

Ara

09:10

Akılcı ilaç kullanımı
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Serdar Öztora (Oturum Başkanı)
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ayhan Başer (Konuşmacı)
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Sözel bildiriler 9: Covid-19 ve Aile Hekimliği 2
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Elif Deniz Şafak (Oturum Başkanı)
  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Yusuf Çetin Doğaner (Oturum Başkanı)
  SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Pandemi Sürecinde Evde Sağlık Hizmetleri
 • Uzm. Dr. Özge Uçman
  SBÜ,İZMİR BOZYAKA EAH

 • Dönem 3 Gözüyle Covid- 19 Pandemisinde Aile Hekimliğine Bakış
 • Dr. Öğr. Üyesi Fethi Sada Zekey
  Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Birinci Basamakta Pandemi Dönemindeki Poliklinik ve İzlem Sayıların Değerlendirilmesi
 • Uzm. Dr. Abdullah Ozan Polat
  Halıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi,BEYOĞLU

 • COVID-19 hastalığı seyrine yaş ve komorbid durumların etkisi; Antalya’da pandeminin ilk üç ayı
 • Uzm. Dr. Remziye Nur Eke
  SBÜ ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ

Sözel bildiriler 10: Akıl ve ruh sağlığı
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Güldal İzbırak (Oturum Başkanı)
  T. C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD / Aile Hekimliği AD

 • Doç. Dr. M. Reşat Dabak (Oturum Başkanı)
  S.B.Ü. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Hastaların COVİD-19 Tanısı Sonrası Anksiyete ve Sosyal Uyum Düz...
 • Uzm. Dr. Mehmet Hamdi Orum
  Kahta Devlet Hastanesi

 • Sağlık Çalışanlarında İşe Bağlı Gerginlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
 • Uzm. Dr. Levent Çevik
  Tuşba merkez 4 nolu ASM. tuşba/ van

 • Dr. Lütfi Kırdar Tuzla Eğitim ASM'ye Kayıtlı 18-65 Yaş Arası Bireylerde Subjektif Bellek Yakınmas...
 • Asistan Doktor Elif Günaydın Beyazal
  KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ

 • Ana Şikayet Olarak Halsizlik, Yorgunluk İle Somatizayon Arasındaki İlişki
 • Uzm. Dr. Zeynep Ayaz
  edremit ilçe sağlık müdürlüğü

09:50

Ara

10:00

Pandemi döneminde komorbiditeler
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Turan Set (Oturum Başkanı)
  Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Raziye Şule (Sürmelibey) Gümüştakım (Oturum Başkanı)
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • Hipertansif hastalara yaklaşım
 • Prof. Dr. Okcan Basat (Konuşmacı)
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa SUAM Aile Hekimliği Kliniği

 • Diyabetik hastalarda dikkat edilecekler
 • Prof. Dr. Pinar Topsever (Konuşmacı)
  Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Kronik akciğer hastalıkları
 • Doç. Dr. Umut Gök Balcı (Konuşmacı)
  SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Pandemi döneminde Aile Hekimliği Asistanı olmak
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Kamile Marakoğlu (Oturum Başkanı)
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Funda Yıldırım Baş (Oturum Başkanı)
  Süleyman Demirel Üniversitesi

 • Araştırma Görevlisi Mert Bardakcı (Konuşmacı)
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • Asistan Doktor Gülşah Bal (Konuşmacı)
  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Asistan Doktor Furkan Yaşasın (Konuşmacı)
  ankara şehir hastanesi

Sözel bildiriler 11: Kronik hastalıklar
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Elif Ateş (Oturum Başkanı)
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Ümit Aydoğan (Oturum Başkanı)
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Hipotiroidi depresyon ilişkisi, Hipotiroidili hastalarda depresif semptomatoloji sıklığı:vaka kon...
 • Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ersoy
  Ümraniye EAH Aile Hekimliği

 • Demir Eksikliği Anemisi Tanısı Alan Hastaların Tedavi Öncesi ve Sonrası Yaşam Kalitesinin Değerle...
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ayhan Başer
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Oral Antidiyabetik Kullanan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ...
 • Dr. Öğr. Üyesi Hilal Özkaya
  SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • HIV İle Yaşayan Kadınların Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı İle İlgili Bilgi Ve Tutumlarına HIV İle...
 • Uzm. Dr. Özge Mıhcı
  Niğde Ulukışla İlçe Devlet Hastanesi

 • Yaşlılarda Hipertansiyon Uyumunu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
 • Araştırma Görevlisi Ezgi Sezin Cezik
  ADIYAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

 • Ortalama Trombosit Hacmi ve Sayısının Diyabet ve Koroner Arter Hastalığındaki Değişimi
 • Uzm. Dr. Yıldız Kayalı
  Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi

 • Kısa Sağlık Ölçeğinin Türkçe Çevirisinin İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Hastalık Aktivite İndeks...
 • Uzm. Dr. Sehernaz Ekici
  erzurum aşkale ilçe devlet hastanesi

 • Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Vücut Yağ Kompozisyonunun Uyku Parametreleri ve Yaşam Kalites...
 • Uzm. Dr. Gülbahar Ürün Ünal
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakultesi Aile Hekimliği AD

11:20

Ara

11:30

Pandemi döneminde özel gruplar
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Ersin Akpınar (Oturum Başkanı)
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Gamsızkan (Oturum Başkanı)
  Düzce Üniversitesi Aile Hekimliği AD

 • Çocukluk çağı
 • Prof. Dr. Seçil Günher Arıca (Konuşmacı)
  Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Gebeler
 • Uzm. Dr. Işık Gönenç (Konuşmacı)
  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Yaşlılık dönemi
 • Prof. Dr. Güzel Dişçigil (Konuşmacı)
  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Forum: Aile Hekimliğinde akademik gelişim
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren (Moderatör)
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu (Moderatör)
  Erciyes Üniversitesi

Sözel bildiriler 12: Bilgi, tutum ve davranışlar
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Ahmet Keskin (Oturum Başkanı)
  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Mahcube Çubukçu (Oturum Başkanı)
  Sağlık bilimleri üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlar...
 • Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ağadayı
  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

 • Kahramanmaraş İli Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Erkek Sünneti Konusundaki Bilgi Ve Görüşleri
 • Asistan Doktor Halit Aksay
  KSÜ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ABD

 • Hastane Personelinin Hijyen Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
 • Araştırma Görevlisi Derya Pekşen
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

 • İntern Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımı Ve İlaç Etkileşimleri Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranı...
 • Araştırma Görevlisi Fatma Türkyön
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Birinci Basamak Sağlık Hizmetle...
 • Uzm. Dr. Ayşenur Alper Gürz
  T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

 • Hekimlerin Periyodik Sağlık Muayeneleri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Davranışları ile Sağlıklı Yaşa...
 • Araştırma Görevlisi Ogün Taydaş
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Şanlıurfa İlinde Çalışan Aile Hekimlerinin Akılcı Antibiyotik Kullanımı Konusunda Bilgi Tutum ve ...
 • Asistan Doktor Ramazan Ayhan
  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Hasta Ve Hasta Yakınlarının Şarbon Konusunda Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirmesi
 • Uzm. Dr. Hüseyin Üçer
  Pazarcık 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

12:50

Ara

13:00

"Korona günlerinde Aile Hekimi olmak"
Oturuma Katıl
 • Prof. Dr. Esra Saatçı (Moderatör)
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Serdar Öztora (Moderatör)
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Sözel bildiriler 13: Çeşitli konular 1
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Melahat Akdeniz (Oturum Başkanı)
  Akdeniz Üniversitesi

 • Doç. Dr. Hüseyin Balcıoğlu (Oturum Başkanı)
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Alkolik Olmayan Karaciğer Yağlanması Olan Hastalarda Renal Arter Rezistif İndeks ve Tahmini Glo...
 • Uzm. Dr. Yusuf Aksu
  Yunus Emre Devlet Hastanesi

 • Tüp Bebek Kliniğine başvuran hastaların nedenleri ve prevalansı
 • Uzm. Dr. Arzu Yurci
  Kayseri Memorial Tüp Bebek Merkezi

 • Kanama Bozukluğu Hastalarının Takip ve Tedavisinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarını Tercih Et...
 • Uzm. Dr. Gökmen Özceylan
  Reşadiye Aile sağlığı Merkezi

 • Yeni Tanı Konulan Prediyabetik ve Diyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi
 • Uzm. Dr. Davut Sakız
  mardin devlet hastanesi

 • Psoriasis Hastalarında Metabolik Sendrom Prevelansı
 • Uzm. Dr. Fatma Etgü
  Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

 • Annelerde Anti-HBs'nin Sıklığı Ve Yenidoğana Transplasental Geçiş Düzeyi
 • Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Akova
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi

 • Subklinik Hipotroidili Çocuklarda Yeni Antropometrik İndeksler Olan Body Shape İndex Ve Body Roun...
 • Uzm. Dr. İbrahim Solak
  Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesi

Sözel bildiriler 14: Çeşitli konular 2
Oturuma Katıl
 • Doç. Dr. Oktay Sarı (Oturum Başkanı)
  SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Doç. Dr. Dilek Kuşaslan Avcı (Oturum Başkanı)
  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Kontraseptif Bilgi Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması Ve Türkiye Geçerlilik Güvenilirlik Ç...
 • Araştırma Görevlisi Mustafa Emre Eryılmaz
  ksü tıp fakültesi aile hekimliği ABD

 • Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
 • Uzm. Dr. Elif Kılıçoğlu
  izmir bayraklı 16 nolu küçük yamanlar aile sağlığı merkezi

 • Primer İmmün Yetmezlikli Hastaların Birinci Basamak Sağlık Merkezlerine Olası Klinik Başvuru Şeki...
 • Uzm. Dr. Fatih Çölkesen
  Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, İmmünoloji ve Alerji BD

 • Hemodiyaliz Hastalarında C- Reaktif Protein Ve Prokalsitonin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Uzm. Dr. Fatma Çölkesen
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Çevre Kirliliğine Bağlı Kanser Riski Analizi: Iğdır İli Örneği
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Timuçin Atayoğlu
  İstanbul Medipol Üniversitesi

 • Polikliniğimize Başvuran ve Yatış Gerektirmeyen Hafif/Orta Şiddetli Üriner Sistem Enfeksiyonların...
 • Uzm. Dr. Arzu Tarakçı
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl...

14:30

Kapanış oturumu
Oturuma Katıl

Poster Salonunda Oturumu Aç
 • Metastatik Akciğer Kanserli Bir Hastada Başarılı Sigara Bıraktırma ve Takip
 • Prof. Dr. Kamile Marakoğlu
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Bir Ergende Ayrıntılı Öykü ve Psikososyal Değerlendirme İle Konan Bulimia Nervoza Tanısı
 • Araştırma Görevlisi Dilara Canbay Özdemir
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 18 Aylık Sağlıklı Çocukta Herpes Zoster
 • Uzm. Dr. Fatma Etgü
  Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

 • Kardiyovasküler Korunmada Birinci Basamakta Hasta-hekim İletişiminin Önemi
 • Asistan Doktor Dilara Nur Gülbenk
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Belim Ağrıyor Bir İğne Yaptıracaktım
 • Uzm. Dr. Özlem Elçi Gördağ
  Damal 01 nolu aile sağlığı merkezi

 • Levonorgestrel Salınımlı Rahim İçi Sistemin Kontraseptif Kullanımı: Olgu Serisi
 • Uzm. Dr. Zeynep Ayaz
  edremit ilçe sağlık müdürlüğü

 • Haydarpaşa Numune Eğitim Aile Sağığı Merkezi'ne Kayıtlı 30-65 Yaş Arası Kadınların HPV Sonuçların...
 • Asistan Doktor Türkan Cengiz Kayhan
  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Periyodik sağlık muayenesi ile tespit edilen derin anemi olgusu
 • Dr. Meltem Gül
  Hakkari Devlet Hastanesi

Poster Salonunda Oturumu Aç
 • Nadir bir trombositosipeni nedeni: Yalancı trombositopeni
 • Dr. Öğr. Üyesi Hatice Tuba Akbayram
  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Mütareke İstanbul’unda Yayınlanan “Aile Tabibi” Adlı Bir Gazete.
 • Uzm. Dr. Ruşen Topallı
  Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

 • Bir İnfektif Endokardit Olgusu
 • Araştırma Görevlisi Deniz Şerife Cebeci
  Akdeniz üniversitesi aile hekimliği Anabilim Dalı

 • Prematür Overian Yetmezlikte Semptom Yönetimi İçin Akupunktur Tedavisi: Olgu Sunumu
 • Yrd. Doç. Dr. Hatice Küçükceran
  Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

 • Tatilde sağlık fırsatı : Bir alt ektremite deri enfeksiyonuna kapsamlı bakış
 • Uzm. Dr. Genco Görgü
  Balıkesir Marmara İlçe Devlet Hastanesi

 • Tekrarlayan Herpes Zosterle Tanı Alan HIV Olgusu
 • Uzm. Dr. Fatma Etgü
  Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

 • İntraduktal papiller müsinöz neoplazm birinci basamakta tanınır mı?
 • Uzm. Dr. Işılay Gedik Tekinemre
  Elazığ Kovancılar 2 nolu AHB

 • Enfeksiyoz Mononükleoz Olgu Sunumu
 • Araştırma Görevlisi Mahmut Sami Demir
  Bozkır Sarıoğlan ASM

 • Nadir İzlenen Bir Differansiye Tiroid Kanser Vakası: Wartin Benzeri Varyant.
 • Araştırma Görevlisi Hüseyin Ali Kocabey
  Giresun üniversitesi

 • Aile Hekimliğinde Nadir Görülen Bir Olgu; Asetamiprid Zehirlenmesi
 • Uzm. Dr. Meryem Çakır
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Haydarpaşa Numune Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde Diyabetik Ayak Kliniği ile Tanısı Konan Bir Diy...
 • Uzm. Dr. Nurefşan Yaman Altuntaş
  Balıkesir Gömeç İlçe Devlet Hastanesi

 • Gebelikte Kaşıntı, Akılda Bulunması Gereken Bir Hastalık; Gebelik Kolestazı
 • Uzm. Dr. Ramiz Yazıcı
  hitit üniversitesi

Poster Salonunda Oturumu Aç
 • Türk Aile Hekimliği Dergisi Üyelerinin Pandemi Döneminde Sağlıklarını Korumak İçin Yaşamlarında Y...
 • Uzm. Dr. Izzet Göker Küçük
  Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi

 • Açık Kaynaklarda Yayınlanmış Giresun İli COVID-19 Vaka Sayıları Üzerinden, Sağlık Bakanlığı Durum...
 • Uzm. Dr. Ruşen Topallı
  Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

 • Propolis, Coronavirüs’e Karşı İyi Bir Fikir Olmayabilir!
 • Araştırma Görevlisi Muhammed Emin Göktepe
  SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Pandemide Aile Hekimi Olmak Ya Da Olmamak!
 • Dr. Öğr. Üyesi Fethi Sada Zekey
  Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Döküntünün Eşlik Ettiği SARS-CoV-2 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
 • Asistan Doktor Erkut Etçioğlu
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Pandemi tıp dönem 6 öğrencilerinde uzmanlık alanı seçimini etkiledi mi?
 • Doç. Dr. Melahat Akdeniz
  Akdeniz Üniversitesi

 • COVID-19 Vaka Serisi: Üç Sağlık Personelinde Tespit Edilen Tekrarlayan COVID-19 Test Pozitifliği
 • Uzm. Dr. Pelin Kılıçkaya
  Burdur Tefenni İlçe Devlet Hastanesi

 • Aile Hekimliği, Covıd-19 Ve Apiterapi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Timuçin Atayoğlu
  İstanbul Medipol Üniversitesi

 • Ateş Yüksekliği Nedeniyle Başvuran Hastada Nadir Bir Durum; Başvuru Anında Akut İnme
 • Uzm. Dr. Ramiz Yazıcı
  hitit üniversitesi

Poster Salonunda Oturumu Aç
 • Palyatif Bakım Servisi'nde Sıradışı Bir Müdahale-Sigara Bıraktırma
 • Doç. Dr. Onur Öztürk
  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Presenil Demansın Nadir Görülen Tipi Nasu Hakola Sendromu Tanılı Hastanın Palyatif Bakım ve Takibi
 • Dr. Öğr. Üyesi Hilal Özkaya
  SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Evde Sağlık Hizmeti Deneyimi: GRÜ Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile ...
 • Uzm. Dr. Murat Güney
  GRÜ Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Evde sağlık hastalarında enteral beslenmenin yönetilmesi
 • Uzm. Dr. Murat Güney
  GRÜ Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Evde Sağlık Ve Palyatif Bakım Hastalarının İdrar Kültürlerinin Karşılaştırılması
 • Araştırma Görevlisi Hüseyin Ali Kocabey
  Giresun üniversitesi

 • Türkiye’de Yaşlı Dostu Aile Sağlığı Merkezlerinin Gelişimi Önemli mi?
 • Doç. Dr. Nil Tekin
  AÇSHB Narlıdere Huzurevi YBRM, İzmir