19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Korona günlerinde Aile Hekimi olmak

Program

Listelenen tüm saatler UTC zaman diliminde bulunmaktadır. Şu anda saat 17:59.

13:30

Açılış oturumu

14:00

Pandemi döneminde bakımda multidisipliner süreklilik
Join Session
 • Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu (Oturum Başkanı)
  Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Prof. Dr. Esra Saatçı (Konuşmacı)
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Oya İtil (Konuşmacı)
  Türk Toraks Derneği II. Başkan Yardımcısı

 • Prof. Dr. İsmail Cinel (Konuşmacı)
  Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı

 • Prof. Dr. Nurettin Erben (Konuşmacı)
  Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği

15:30

Günün kapanışı

06:00

Covid-19'a genel bakış
Join Session
 • Prof. Dr. Mehmet Ungan (Oturum Başkanı)
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, WONCA Avrupa Başkanı

 • Prof. Dr. Alpay Azap (Konuşmacı)
  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Klimik)

06:50

Ara

07:00

Covid'in hissettirdikleri
Join Session
 • Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren (Oturum Başkanı)
  Trakya Üniversitesi

 • Yrd. Doç. Dr. Sanem Nemmezi Karaca (Oturum Başkanı)
  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği AD.

 • Hekim olarak hasta olmak
 • Doç. Dr. Murat Yücel (Konuşmacı)
  Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

 • Covid hastası olmak
 • İbrahim Pekgöz (Konuşmacı)
  Covid Hastası

 • Hasta yakını olmak
 • Prof.dr Ayşe Çaylan (Konuşmacı)
  Trakya Üniversitesi

Sözel bildiriler 1: Anne ve çocuk sağlığı
Join Session
 • Maternal gestasyonel diyabet ve erken çoçukluk çağı obezitesi: Retrospektif kohort çalışması
 • Araştırma Görevlisi Kerem Uzun
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Gebelikte Konstipasyon Görülme Sıklığı
 • Uzm. Dr. Bahadır Yazıcıoğlu
  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • İnfertil Kadınlarda Oksidatif Stres Ve İnflamasyonun Değerlendirilmesi
 • Araştırma Görevlisi Nurgül Yıldız
  Konya Eğitim Araştırma Hastanesi

 • Çocuk Acil Servisine Başvuran Hastaların Ebeveynlerinin Temel İlk Yardım Bilgisi Düzeylerinin Değ...
 • Doç. Dr. Umut Gök Balcı
  SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • İstanbul’da Yaşayan Üreme Çağındaki Suriyeli Evli Sığınmacıların Kontraseptif Kullanımı Konusunda...
 • Asistan Doktor Merve Koçak
  marmara üniversitesi tıp fakültesi pendik eğitim ve araştırma hastanesi

07:50

Ara

08:00

Aile Hekimliğinde pandemi yönetimi ve hasta takibi
Join Session
 • Prof.dr. İlhami Ünlüoğlu (Oturum Başkanı)
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 • Yrd.doç.dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker (Oturum Başkanı)
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

 • Covid-19 tanısı
 • Uzm. Dr. İrep Karataş Eray (Konuşmacı)
  Ankara Şehir Hastanesi

 • Covid'de filyasyon
 • Uzm. Dr. Hatice Özlem Güç Suvak (Konuşmacı)
  Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Pandemide Aile Sağlığı Merkezi yönetimi
 • Uzm. Dr. Saide Eda Cebeci (Konuşmacı)
  Serdivan ASM

Sözel bildiriler 2: Beslenme ve ilişkili durumlar
Join Session
 • Üniversite Öğrencilerinde COVİD-19 Pandemi Döneminde Kısıtlı Sosyal Hayatın Fiziksel Aktivite ve ...
 • Yrd. Doç. Dr. Sedef Duran
  Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Obesitesi Olan ve Olmayan Bireylerde Gece Yeme Sendromunun Değerlendirilmesi
 • Yrd. Doç. Dr. Gülseren Pamuk
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Egitim Araştırma Hastanesi

 • Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Obez Kadınlarda Obezitenin Derecesi İle D Vitamini İlişkisi
 • Uzm. Dr. Nazli Haciağaoğlu
  KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ

 • Sağlıklı Bireylerde Serum Ürik Asit Seviyeleri ile Lipid Parametreleri ve Vücut Kitle İndeksi Ara...
 • Yrd. Doç. Dr. Nurcan Akbaş Güneş
  bolu abant izzet baysal üniversitesi

 • "DİYABET VE GLUKOZ İNTOLERANSI OLAN HASTALAR BAL YİYEBİLİR Mİ?" AİLE HEKİMLERİNİN SIKÇA KARŞILAŞT...
 • Yrd. Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu
  İstanbul Medipol Üniversitesi

09:00

Ara

09:15

Uydu Sempozyumu: Erişkin pnömokok aşılamasının önemi
Join Session

Pfizer'in koşulsuz katkılarıyla... 

 • Uzman Doktor Erdem Birgül (Oturum Başkanı)
  Muayenehane Alkent-Etiler

 • Prof. Dr. Oğuz Kılınç (Konuşmacı)
  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

10:15

Ara

10:20

Sağlık çalışanının sağlığı
Join Session
 • Prof. Dr. Mehmet Uğurlu (Oturum Başkanı)
  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Dr Öğr Üyesi Dursun Çadirci (Oturum Başkanı)
  Harran Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Alis Özçakır (Konuşmacı)
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Ebe Pervin Çeltiklioğlu (Konuşmacı)
  Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu III. Başkanı

 • Eczacı Erdoğan Çolak (Konuşmacı)
  Türk Eczacıları Birliği Başkanı

Pandemi döneminde Aile Sağlığı Merkezleri (ASM Gezileri)
Join Session
 • Prof. Dr. Özgür Enginyurt (Oturum Başkanı)
  Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Uzm. Dr. S.cem Bilgiç (Oturum Başkanı)

 • Uzman Doktor Nur Şehnaz Hatipoğlu (Konuşmacı)
  konak 24 nolu asm aile hekimliği uzmanı

 • Uzm. Dr. Halil Volkan Tekayak (Konuşmacı)
  Çukurova Kurttepe Aile Sağlığı Merkezi

Sözel bildiriler 3: İleri yaş ve palyatif bakım
Join Session
 • İleri Yaş Bireylerin Ağız-Diş Sağlığının Korunmasında Aile Hekimlerinin Rolü
 • Uzm. Dr. Fatih Burak Alpaslan
  Aydın Kuyucak Devlet Hastanesi

 • Aile Hekimliği Kliniğinde Yaşlılarda Geriatrik Depresyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler
 • Yrd. Doç. Dr. Burkay Yakar
  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Malignite Tanısı Olan Palyatif Bakım Hastalarımızın Bası Yarası Kültür Sonuçları
 • Yrd. Doç. Dr. Nagihan Yildiz Çeltek
  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 • Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarında Düşme Riski
 • Doç. Dr. Mahcube Çubukçu
  Sağlık bilimleri üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • YAŞLILARDA AŞILANMA DURUMUNUN VE BİLGİSİNİN KIRSAL - KENTSEL SEMTLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
 • Uzm. Dr. İzzet Fidancı
  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

11:20

Ara

11:30

Sağlıkta şiddet
Join Session
 • Prof. Dr. İsmet Tamer (Oturum Başkanı)
  İstinye Üniversitesi Hastanesi Bahçeşehir

 • Yrd. Doç. Dr. Selda Tekiner
  Ankara Üniversitesi

 • Prof.dr. Ersin Akpınar (Konuşmacı)
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Uzm. Dr. Hakan Mut (Konuşmacı)

Pandemi döneminde Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri (e-ASM Gezileri)
Join Session
 • Prof. Dr. Dilek Toprak (Oturum Başkanı)
  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 • Yrd. Doç. Dr. Burkay Yakar (Oturum Başkanı)
  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Memet Taşkin Egici (Konuşmacı)
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Uzman Doktor İsmail Arslan (Konuşmacı)
  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sözel bildiriler 4: Aile Hekimliğinde çeşitli konular
Join Session
 • Bir Üniversite Hastanesi Acil Yeşil Alan Polikliniğine Başvuran Hastaların Özellikleri ve Başvuru...
 • Dr. Öğretim Üyesi Zerrin Gamsizkan
  Düzce Üniversitesi Aile Hekimliği AD

 • TIP FAKÜLTESİNDEKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN KRONOTİPLERİYLE BAĞIMLILIK TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİN...
 • Araştırma Görevlisi Yavuz Özcan
  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği

 • Aile Hekimliği Polikliniğimizde İdiyopatik Pruritus Vakalarının Değerlendirilmesi
 • Doç. Dr. Ayşen Fenercioğlu
  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Her Yanık Hastası Yanık Tedavi Merkezine mi Başvurmalı?: Yanık tedavisinde Aile Hekimliğinin Rolü
 • Uzm. Dr. Merve Akın
  Ankara Şehir Hastanesi

 • Aile Hekimliğinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbi Uygulamalar Olabilir mi? Mümkün mü?
 • Uzm. Dr. Remziye Nur Eke
  SBÜ ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ

12:20

Ara

12:30

Salgın döneminde kırılgan hastalar
Join Session
 • Prof.dr. Serpil Demirağ (Oturum Başkanı)
  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

 • Dr. Öğretim Üyesi Coşkun Öztekin (Oturum Başkanı)
  Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ÇORUM

 • Palyatif bakım
 • Yrd. Doç. Dr. Hilal Özkaya
  SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Bakımevleri
 • Nil Tekin
  AÇSHB Narlıdere Huzurevi YBRM, İzmir

 • Evde bakım
 • Doçent Doktor Erdinç Yavuz
  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Pandemi döneminde Eğitim Klinikleri
Join Session
 • Uzman Doktor Zehra Dağli (Oturum Başkanı)
  Ankara Üniversitesi

 • Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer (Konuşmacı)
  Trakya Üniversitesi

 • Güzin Zeren Öztürk (Konuşmacı)
  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Sözel bildiriler 5: Koruyucu hekimlik uygulamaları
Join Session
 • Kanama Bozukluğu Hastalarının Takip ve Tedavisinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarını Tercih Et...
 • Uzm. Dr. Gökmen Özceylan
  Reşadiye Aile sağlığı Merkezi

 • BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BÜNYESİNDE KURULAN SİGARA BIRAKTIRMA KLİNİĞİNİN VERİ ANALİZİ
 • Doç. Dr. Onur Öztürk
  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • ÜMRANİYE İLÇESİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME SIKLIĞI, BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ÖĞRENCİLERİN...
 • Yrd. Doç. Dr. Fethi Sada Zekey
  Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı, Gezegen Sağlığı ve Yaşam Biçimi Tıbbi
 • Yrd. Doç. Dr. Özden Gökdemir
  İzmir Ekonomi Üniversitesi / Tıp Fakültesi

 • SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN NİKOTİN BAĞIMLILIĞI İLE DEPRESYON-ANKSİYETE ARAS...
 • Araştırma Görevlisi Mahmut Sami Demir
  selçuk üniversitesi tıp fakültesi aile hekimliği anabilim dalı

 • Koroner Arter Bypass Greft Operasyonu Kararı Alınan Hastaların, Birinci Basamakta Koroner Riskler...
 • Uzm. Dr. Meryem Çakır
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

13:30

Ara

13:40

Covid'e bölgesel bakış
Join Session
 • Prof. Dr. Uğur Bilge (Oturum Başkanı)
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Uzm. Dr. Berk Geroğlu (Oturum Başkanı)
  Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü

 • Uzman Doktor Muhammet Ali Oruç (Konuşmacı)
  Samsun İl Sağlık Müdürü

 • Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkcı (Konuşmacı)
  Bursa İl Sağlık Müdürü

 • Uzman Doktor Saffet Yavuz (Konuşmacı)
  Mardin İl Sağlık Müdürü

Pandemi döneminde akıl ve ruh sağlığını korumak
Join Session

Oturum Başkanları: Berrin Telatar, Celal Kuş

Ejder Yıldırım

 • Prof. Dr. Berrin Telatar (Oturum Başkanı)
  İstanbul Bilim Üniversitesi

 • Dr Öğr Üyesi Celal Kuş (Oturum Başkanı)
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

 • Psikiyatrist Ejder Akgün Yildırım (Konuşmacı)
  SBÜ Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Sözel bildiriler 6: Kas ve iskelet sistemi
Join Session
 • Aile Hekimliğinde Topuk Ağrısına Yaklaşım: Prospektif ve Randomize Bir Çalışma
 • Araştırma Görevlisi Hüsna Çevik
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Fibromiyaljide Hastalık Şiddetinin D Vitamini Düzeyi ve İnflamatuar Belirteçler ile İlişkisi
 • Yrd. Doç. Dr. Nur Demirbaş
  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

 • AİLE HEKİMLERİNİN ALT EKSTREMİTE OSTEOARTRİTLERİNDE KULLANILAN NONFARMAKOLOJİK TEDAVİ YÖNTEMLERİN...
 • Asistan Doktor Sabri Onur Özden
  Ankara Şehir Hastanesi - Aile Hekimliği Kliniği

 • Sağlık çalışanlarında osteoporoz farkındalığı
 • Dr Öğr Üyesi Raziye Şule Gümüştakim
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • TIBBİ SEKRETERLERİN KAS İSKELET SİSTEMİ SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Doç. Dr. Umut Gök Balcı
  SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

14:30

Günün kapanışı

15:00

Vasco da Gama Türkiye
Join Session
 • Araştırma Görevlisi İkbal Hümay Arman (Oturum Başkanı)
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

 • Araştırma Görevlisi Rabia Eroğlu (Oturum Başkanı)
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 18:00-18:40 Covid-19 Salgınında Aile Sağlığı Merkezi. Gebe ve Lohusa İzlem.
 • Asistan Doktor Süheyla Atalay (Konuşmacı)
  Marmara Üniversitesi Pendik EAH

 • 18:40-19:20 Covid-19 Salgınında ASM'de Bebek-Çocuk-Ergen İzlemleri
 • Asistan Doktor Demet Yilmaz (Konuşmacı)
  Kağıthane 13 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

  19:20-19:40 Ara

 • 19:40-20:20 Covid-19 Salgınında Bağıșıklama Hizmetleri
 • Uzm. Dr. Ali Öztürk (Konuşmacı)
  Durusu Şehit Polis Ayhan ÖLÇER ASM

 • 20:20-21:00 ​​​​​​​Covid-19 Salgınında Mevzuat Değișiklikleri, Raporlar ve Belgeler
 • Uzm. Dr. Halil Volkan Tekayak (Konuşmacı)
  Çukurova Kurttepe Aile Sağlığı Merkezi

06:00

Sınırların ötesine bakmak
Join Session
 • Prof. Dr. Esra Saatçı (Oturum Başkanı)
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Mehmet Ungan (Konuşmacı)
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, WONCA Avrupa Başkanı

06:50

Ara

07:00

Pandemi döneminde koruyucu hizmetler
Join Session

Oturum Başkanları: Selçuk Mıstık, Canan Tuz

Mustafa Fevzi Dikici - Periyodik sağlık muayeneleri

Arzu Uzuner - Erişkin bağışıklaması

Değişen eğitim ihtiyaçları ve dijital dönem
Join Session

Oturum Başkanları: Nazan Karaoğlu, Ülkü Yılmaz

Müge Alvur - Online eğitim toplantıları

Pemra Cöbek Ünalan - Uzaktan eğitim yöntemleri

Cüneyt Ardıç - Simülasyon eğitimi

Sözel bildiriler 7: Aile Hekimliği uygulamaları
Join Session
 • Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Polikliniğine Baş Ağrısı Şikayetiyle İlk Kez Başvuran Hastaların ...
 • Asistan Doktor Esra Hündür Doğan
  Ankara Şehir Hastanesi

 • AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLARI TARAFINDAN İKİNCİ BASAMAKTA SIK KONULAN TANILAR VE SIK İSTENEN LABORATUV...
 • Uzm. Dr. Alpaslan Mert
  Özel Hürrem Sultan Hastanesi ve İstanbul Beykent üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

 • Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Merkez Polikliniğe B...
 • Uzm. Dr. Bahadır Yazıcıoğlu
  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA AİLE HEKİMLİĞİ HASTA PROFİLİNİN BİR YILLIK RETROSPEKTİF DEĞERLE...
 • Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Ünlü
  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Mediko-sosyal Merkezi Hakkındaki Bilgi Ve Memnuniyet Düzeyleri
 • Araştırma Görevlisi Nur Ece Öztaş Şükür
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

 • AİLE HEKİMLERİNİN KILAVUZLARI KULLANIM TUTUM VE DAVRANIŞLARI
 • Uzm. Dr. Züleyha Güler Memi
  Trakya Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

08:00

Ara

08:10

Pandemi yayını mı, yayın pandemisi mi?
Join Session

Oturum Başkanları: Zeynep Tuzcular Vural, Önder Sezer

Ümit Aydoğan

Mustafa Kürşat Şahin

Teletıp uygulamaları
Join Session

Oturum Başkanları: Ertan Mert, Aslı Pan Korur

Ali Serdar Fak - Kardiyolojide Akıllı Cihazlar ve Uzaktan Takip

Erdem Birgül - Aile Hekimliğinde Tele-konsültasyon ve Pandemi

Sözel bildiriler 8: Covid-19 ve Aile Hekimliği 1
Join Session
 • Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık çalışanlarında Covid-19 Temas ve Risk Durumlarının Değerlendir...
 • Prof. Dr. Kamile Marakoğlu
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Yaşlı Bireylerin COVID-19 Salgınının Uzun Süreli Sosyal İzolasyon Sürecinde Biyopsikososyal İhtiy...
 • Yrd. Doç. Dr. Duygu Ayhan Başer
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Türkiye'nin doğusunda yaşayanların mevcut COVID-19 salgını hakkındaki bilgileri, tutumları ve end...
 • Yrd. Doç. Dr. Burkay Yakar
  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • COVID 19 AŞI ARAŞTIRMALARI DEVAM EDERKEN; TOPLUMUN GELECEKTEKİ COVID 19 AŞISINA YÖNELİK DÜŞÜNCE V...
 • Araştırma Görevlisi Büşra Akarsu

 • Bir Covid-19 Servisinde Yatan Hastaların Klinik Seyirlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Asistan Doktor Sena Nur İrkin
  Cumhuriyet Üniversitesi

09:00

Ara

09:10

Akılcı ilaç kullanımı
Join Session

Oturum Başkanı: Serdar Öztora

Duygu Ayhan Başer

Sözel bildiriler 9: Covid-19 ve Aile Hekimliği 2
Join Session
 • PANDEMİ SÜRECİNDE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
 • Uzm. Dr. Özge Uçman
  SBÜ,İZMİR BOZYAKA EAH

 • Dönem 3 Gözüyle Covid- 19 Pandemisinde Aile Hekimliğine Bakış
 • Yrd. Doç. Dr. Fethi Sada Zekey
  Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Birinci Basamakta Pandemi Dönemindeki Poliklinik ve İzlem Sayıların Değerlendirilmesi
 • Uzm. Dr. Abdullah Ozan Polat
  Halıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi,BEYOĞLU

 • COVID-19 hastalığı seyrine yaş ve komorbid durumların etkisi; Antalya’da pandeminin ilk üç ayı
 • Uzm. Dr. Remziye Nur Eke
  SBÜ ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ

Sözel bildiriler 10: Akıl ve ruh sağlığı
Join Session
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Hastaların COVİD-19 Tanısı Sonrası Anksiyete ve Sosyal Uyum Düz...
 • Uzm. Dr. Mehmet Hamdi Orum
  Kahta Devlet Hastanesi

 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
 • Uzm. Dr. Levent Çevik
  Tuşba ilçe sağlık müdürlüğü Tuşba/Van

 • DR.LÜTFİ KIRDAR TUZLA EĞİTİM ASM'YE KAYITLI 18-65 YAŞ ARASI BİREYLERDE SUBJEKTİF BELLEK YAKINMASI...
 • Asistan Doktor Elif Günaydin Beyazal
  KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ

 • ANA ŞİKAYET OLARAK HALSİZLİK, YORGUNLUK İLE SOMATİZAYON ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • Uzm. Dr. Zeynep Ayaz
  edremit ilçe sağlık müdürlüğü

09:50

Ara

10:00

Pandemi döneminde komorbiditeler
Join Session

Oturum Başkanları: Turan Set, Şule Gümüştakım

Okcan Basat - Hipertansif hastalara yaklaşım

Pınar Topsever - Diyabetik hastalarda dikkat edilecekler

Umut Gök Balcı - Kronik akciğer hastalıkları

Pandemi döneminde Aile Hekimliği Asistanı olmak
Join Session

Oturum Başkanları: Kamile Marakoğlu, Funda Yıldırım Baş

Mert Bardakçı - Trakya Üniversitesi 

Gülşah Bal - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Furkan Yaşasın - Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sözel bildiriler 11: Kronik hastalıklar
Join Session
 • Hipotiroidi depresyon ilişkisi, Hipotiroidili hastalarda depresif semptomatoloji sıklığı:vaka kon...
 • Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ersoy
  Ümraniye EAH Aile Hekimliği

 • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TANISI ALAN HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLE...
 • Yrd. Doç. Dr. Duygu Ayhan Başer
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Oral Antidiyabetik Kullanan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ...
 • Yrd. Doç. Dr. Hilal Özkaya
  SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • HIV İLE YAŞAYAN KADINLARIN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARINA HIV İLE...
 • Uzm. Dr. Özge Mıhcı
  Niğde Ulukışla İlçe Devlet Hastanesi

 • YAŞLILARDA HİPERTANSİYON UYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
 • Araştırma Görevlisi Ezgi Sezin Cezik
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Ortalama Trombosit Hacmi ve Sayısının Diyabet ve Koroner Arter Hastalığındaki Değişimi
 • Uzm. Dr. Yıldız Kayalı
  Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi

 • Kısa Sağlık Ölçeğinin Türkçe Çevirisinin İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Hastalık Aktivite İndeks...
 • Araştırma Görevlisi Sehernaz Gök
  Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitesi

 • Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Vücut Yağ Kompozisyonunun Uyku Parametreleri ve Yaşam Kalites...
 • Uzm. Dr. Gülbahar Ürün Ünal
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakultesi Aile Hekimliği AD

11:20

Ara

11:30

Pandemi döneminde özel gruplar
Join Session

Oturum Başkanları: Yeltekin Demirel, Zerrin Gamsızkan

Seçil Arıca - Çocukluk çağı

Işık Gönenç - Gebeler

Güzel Dişçigil - Yaşlılık dönemi

Forum: Aile Hekimliğinde akademik gelişim
Join Session

Moderatörler: Nezih Dağdeviren, Mümtaz Mazıcıoğlu

Poster Session 12: Bilgi, tutum ve davranışlar
Join Session
 • Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlar...
 • Yrd. Doç. Dr. Ezgi Ağadayi
  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

 • KAHRAMANMARAŞ İLİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ERKEK SÜNNETİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ
 • Dr Öğr Üyesi Raziye Şule Gümüştakim
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • HASTANE PERSONELİNİN HİJYEN KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Araştırma Görevlisi Derya Pekşen
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

 • İNTERN HEKİMLERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANI...
 • Araştırma Görevlisi Fatma Türkyön
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Birinci Basamak Sağlık Hizmetle...
 • Uzm. Dr. Ayşenur Alper Gürz
  T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

 • Hekimlerin Periyodik Sağlık Muayeneleri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Davranışları ile Sağlıklı Yaşa...
 • Araştırma Görevlisi Ogün Taydaş
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Şanlıurfa İlinde Çalışan Aile Hekimlerinin Akılcı Antibiyotik Kullanımı Konusunda Bilgi Tutum ve ...
 • Asistan Doktor Ramazan Ayhan
  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Hasta Ve Hasta Yakınlarının Şarbon Konusunda Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirmesi
 • Uzm. Dr. Hüseyin Üçer
  Pazarcık 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

12:50

Ara

13:00

"Korona günlerinde Aile Hekimi olmak"
Join Session

Moderatörler: Esra Saatçı, Serdar Öztora

Sözel bildiriler 13: Çeşitli konular 1
Join Session
 • Alkolik Olmayan Karaciğer Yağlanması Olan Hastalarda Renal Arter Rezistif İndeks ve Tahmini Glo...
 • Uzm. Dr. Yusuf Aksu
  Yunus Emre Devlet Hastanesi

 • Tüp Bebek Kliniğine başvuran hastaların nedenleri ve prevalansı
 • Uzm. Dr. Arzu Yurci
  Kayseri Memorial Tüp Bebek Merkezi

 • Yeni Tanı Konulan Prediyabetik ve Diyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi
 • Uzm. Dr. Davut Sakız
  mardin devlet hastanesi

 • PSORİASİS HASTALARINDA METABOLİK SENDROM PREVELANSI
 • Uzm. Dr. Fatma Etgü
  Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

 • ANNELERDE ANTİ-HBS'NİN SIKLIĞI ve YENİDOĞANA TRANSPLASENTAL GEÇİŞ DÜZEYİ
 • Yrd. Doç. Dr. Sevgi Akova
  sağlık bilimleri üniversitesi ümraniye eğıti araştırma hastanesi

 • Subklinik Hipotroidili Çocuklarda Yeni Antropometrik İndeksler Olan Body Shape İndex Ve Body Roun...
 • Uzm. Dr. İbrahim Solak
  Konya Eğitim Araştırma Hastanesi

Sözel bildiriler 14: Çeşitli konular 2
Join Session
 • KONTRASEPTİF BİLGİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI VE TÜRKİYE GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİK Ç...
 • Dr Öğr Üyesi Raziye Şule Gümüştakim
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İNFLUENZA AŞISI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Uzm. Dr. Elif Kılıçoğlu
  afyon çobanlar ilçe devlet hastanesi

 • Primer İmmün Yetmezlikli Hastaların Birinci Basamak Sağlık Merkezlerine Olası Klinik Başvuru Şeki...
 • Uzm. Dr. Fatih Çölkesen
  Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, İmmünoloji ve Alerji BD

 • Hemodiyaliz Hastalarında C- Reaktif Protein Ve Prokalsitonin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Uzm. Dr. Fatma Çölkesen
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • ÇEVRE KİRLİLİĞİNE BAĞLI KANSER RİSKİ ANALİZİ: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ
 • Yrd. Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu
  İstanbul Medipol Üniversitesi

 • Polikliniğimize Başvuran ve Yatış Gerektirmeyen Hafif/Orta Şiddetli Üriner Sistem Enfeksiyonların...
 • Uzm. Dr. Arzu Tarakçı
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl...

14:10

Ara

14:30

Kapanış oturumu

06:00

Sözel bildiriler

09:00

Kapanış

 • METASTATİK AKCİĞER KANSERLİ BİR HASTADA BAŞARILI SİGARA BIRAKTIRMA VE TAKİP
 • Prof. Dr. Kamile Marakoğlu
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Bir Ergende Ayrıntılı Öykü ve Psikososyal Değerlendirme İle Konan Bulimia Nervoza Tanısı
 • Araştırma Görevlisi Dilara Canbay Özdemir
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 18 AYLIK SAĞLIKLI ÇOCUKTA HERPES ZOSTER
 • Uzm. Dr. Fatma Etgü
  Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

 • Kardiyovasküler Korunmada Birinci Basamakta Hasta-hekim İletişiminin Önemi
 • Asistan Doktor Dilara Nur Gülbenk
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • BELİM AĞRIYOR BİR İĞNE YAPTIRACAKTIM
 • Uzm. Dr. Özlem Elçi
  çıldır 01 nolu aile sağlığı merkezi

 • LEVONORGESTREL SALINIMLI RAHİM İÇİ SİSTEMİN KONTRASEPTİF KULLANIMI: OLGU SERİSİ
 • Uzm. Dr. Zeynep Ayaz
  edremit ilçe sağlık müdürlüğü

 • HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM AİLE SAĞIĞI MERKEZİ'NE KAYITLI 30-65 YAŞ ARASI KADINLARIN HPV SONUÇLARIN...
 • Asistan Doktor Türkan Cengiz Kayhan
  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Periyodik sağlık muayenesi ile tespit edilen derin anemi olgusu
 • Dr. Meltem Gül
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Nadir bir trombositosipeni nedeni: Yalancı trombositopeni
 • Dr Öğr Üyesi Hatice Tuba Akbayram
  Gaziantep Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Mütareke İstanbul’unda Yayınlanan “Aile Tabibi” Adlı Bir Gazete.
 • Uzm. Dr. Ruşen Topalli
  Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

 • Bir İnfektif Endokardit Olgusu
 • Araştırma Görevlisi Deniz Şerife Cebeci
  Akdeniz üniversitesi aile hekimliği Anabilim Dalı

 • Prematür Overian Yetmezlikte Semptom Yönetimi İçin Akupunktur Tedavisi: Olgu Sunumu
 • Yrd. Doç. Dr. Hatice Küçükceran
  Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

 • Tatilde sağlık fırsatı : Bir alt ektremite deri enfeksiyonuna kapsamlı bakış
 • Uzm. Dr. Genco Görgü
  Balıkesir Marmara İlçe Devlet Hastanesi

 • TEKRARLAYAN HERPES ZOSTERLE TANI ALAN HIV OLGUSU
 • Uzm. Dr. Fatma Etgü
  Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

 • İntraduktal papiller müsinöz neoplazm birinci basamakta tanınır mı?
 • Uzm. Dr. Işilay Gedik Tekinemre
  Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü

 • ENFEKSİYOZ MONONÜKLEOZ OLGU SUNUMU
 • Araştırma Görevlisi Mahmut Sami Demir
  selçuk üniversitesi tıp fakültesi aile hekimliği anabilim dalı

 • NADİR İZLENEN BİR DİFFERANSİYE TİROİD KANSER VAKASI: WARTİN BENZERİ VARYANT.
 • Araştırma Görevlisi Hüseyin Ali Kocabey
  Giresun üniversitesi

 • Aile Hekimliğinde Nadir Görülen Bir Olgu; Asetamiprid Zehirlenmesi
 • Uzm. Dr. Meryem Çakır
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Haydarpaşa Numune Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde Diyabetik Ayak Kliniği ile Tanısı Konan Bir Diy...
 • Asistan Doktor Nurefşan Yaman Altuntaş
  SBÜ Haydarpaşa Numune EAH

 • Türk Aile Hekimliği Dergisi Üyelerinin Pandemi Döneminde Sağlıklarını Korumak İçin Yaşamlarında Y...
 • Uzm. Dr. Izzet Göker Küçük
  Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi

 • Açık Kaynaklarda Yayınlanmış Giresun İli COVID-19 Vaka Sayıları Üzerinden, Sağlık Bakanlığı Durum...
 • Uzm. Dr. Ruşen Topalli
  Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

 • PROPOLİS, CORONAVİRÜS’E KARŞI İYİ BİR FİKİR OLMAYABİLİR!
 • Araştırma Görevlisi Muhammed Emin Göktepe
  SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • PANDEMİDE AİLE HEKİMİ OLMAK YA DA OLMAMAK!
 • Yrd. Doç. Dr. Fethi Sada Zekey
  Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Döküntünün Eşlik Ettiği SARS-CoV-2 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
 • Asistan Doktor Erkut Etçioğlu
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • COVID-19 Vaka Serisi: Üç Sağlık Personelinde Tespit Edilen Tekrarlayan COVID-19 Test Pozitifliği
 • Uzm. Dr. Pelin Kılıçkaya
  Burdur Tefenni İlçe Devlet Hastanesi

 • AİLE HEKİMLİĞİ, COVID-19 VE APİTERAPİ
 • Yrd. Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu
  İstanbul Medipol Üniversitesi

 • PALYATİF BAKIM SERVİSİ'NDE SIRADIŞI BİR MÜDAHALE-SİGARA BIRAKTIRMA
 • Doç. Dr. Onur Öztürk
  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Presenil Demansın Nadir Görülen Tipi Nasu Hakola Sendromu Tanılı Hastanın Palyatif Bakım ve Takibi
 • Yrd. Doç. Dr. Hilal Özkaya
  SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Evde Sağlık Hizmeti Deneyimi: GRÜ Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile ...
 • Uzm. Dr. Murat Güney
  GRÜ Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Evde sağlık hastalarında enteral beslenmenin yönetilmesi
 • Uzm. Dr. Murat Güney
  GRÜ Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • EVDE SAĞLIK VE PALYATİF BAKIM HASTALARININ İDRAR KÜLTÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • Araştırma Görevlisi Hüseyin Ali Kocabey
  Giresun üniversitesi

 • Türkiye’de Yaşlı Dostu Aile Sağlığı Merkezlerinin Gelişimi Önemli mi?
 • Nil Tekin
  AÇSHB Narlıdere Huzurevi YBRM, İzmir