Kongre teması: "Korona günlerinde Aile Hekimi olmak"

 • Bakımda multidisipliner süreklilik
 • Covid-19'a genel bakış
 • Covid'in hissettirdikleri
 • Sınırların ötesine bakmak
 • Covid'e yerel bakış
 • Sağlık çalışanının sağlığı
 • Pandemi döneminde akıl ve ruh sağlığı
 • Sağlıkta şiddet
 • Karantina döneminde seyahat sağlığı
 • Pandemi döneminde koruyucu hizmetler
 • Pandemi döneminde komorbiditeler
 • Pandemi döneminde özel gruplar
 • Salgın döneminde bakıma muhtaç hastalar
 • Pandemide Aile Sağlığı Merkezi yönetimi ve hasta takibi
 • Değişen eğitim ihtiyaçları ve dijital dönem
 • Pandemi döneminde bilimsel araştırmalar ve yayıncılık
 • Pandemi döneminde Aile Hekimliği Asistanı olmak
 • Aile Hekimliğinde akademik gelişim
 • Pandemi döneminde Aile Sağlığı Merkezleri (ASM Gezileri)
 • Pandemi döneminde Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri (e-ASM Gezileri)
 • Eğitim klinikleri gezileri