Kongre Başkanı

Prof. Dr. Serdar Öztora

Kongre Sekreteri

Uzm. Dr. İrep Karataş Eray

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Esra Saatçı (TAHUD MYK Başkanı)
Uzm. Dr. Erdem Birgül (TAHUD MYK Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Erdinç Yavuz (TAHUD MYK Üyesi)
Doç. Dr. Memet Taşkın Egici (TAHUD MYK Üyesi)
Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu (TAHUD MYK Üyesi ve İzmir Şube Başkanı)
Uzm. Dr. Berk Geroğlu (TAHUD MYK Üyesi)
Uzm. Dr. Hakan Mut (TAHUD MYK Üyesi)
Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren (Edirne Şube Başkanı)
Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan (İstanbul Şube Başkanı)
Doç. Dr. Yasemin Çayır (Erzurum Şube Başkanı)
Doç. Dr. Ali Ramazan Benli (Kayseri Şube Başkanı)
Uzm. Dr. Zehra Dağlı (Ankara Şube Başkanı)
Uzm. Dr. Halil Volkan Tekayak (Adana Şube Başkanı)