Otizm Spektrum Bozukluğu

Serhat Nasıroğlu

Anahtar Kelimeler: otizm, yaygın gelişimsel bozukluk,prognoz

Konuşma Özeti:
Otizm spektrum bozukluğu erken çocukluk döneminde ortaya çıkan sosyal iletişim sorunları ve tekrarlayan duyusal-motor davranışları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Otizmin belirtileri arasında sosyal iletişim ve etkileşimdeki bozulmalar, duyusal anomaliler, tekrarlayan davranışlar ve bazı çocuklarda değişen düzeylerde zihinsel yetersizlikler bulunur. Ek olarak otizmli çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi), anksiyete, depresyon ve epilepsi oldukça yaygındır. 1
Otizm için bir dizi yapılandırılmış tanı görüşmesi ve gözlemsel değerlendirme mevcuttur, ancak yalnızca sınırlı sayıda uzman klinisyen yargısının altın standardına göre tanısal doğruluk açısından titizlikle test edilmiştir. 2
Otizmli çocukları erken yaşta belirlemeye yönelik erken çocukluk çağı otizm tarama ölçeği (M-CHAT), Otistik Özellikleri Erken Tarama Soru Listesi(ESAT) ve benzeri erken testlerin önemli olduğu bildirilmiştir.3
Otizmli çocuklar için uygulanan tedavi yöntemleri arasında birincil müdahale yöntemi özel eğitim uygulamalarıdır. 4 Otizm için yararı olduğuna dair kanıt bulunan tüm ilaçlar, doğrudan otizm semptomları yerine ilişkili semptomları veya birlikte ortaya çıkan eş tanıları tedavi eder. Risperidon ve aripiprazol otizmli çocuk ve ergenlerde kendine zarar verme ve öfke nöbetleri dahil olmak üzere ajitasyon tedavisinde FDA tarafından onaylanmıştır.5
Kaynakça
1. Risi, S. et al. Combining information from multiple sources in the diagnosis of autism spectrum disorders. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 45, 1094–1103 (2006).
2.Ashwood, K. L., Buitelaar, J., Murphy, D., Spooren, W. & Charman, T. European clinical network: autism spectrum disorder assessments and patient characterisation. Eur. Child Adolesc. Psychiatry 24, 985–995 (2015)
3. Charman, T. & Gotham, K. Measurement issues: screening and diagnostic instruments for autism spectrum disorders—lessons from research and practice. Child Adolesc. Ment. Health 18, 52–63 (2013)
4 Teng, B. L., Nonneman, R. J., Agster, K. L., Nikolova, V. D., Davis, T. T., Riddick, N. V., ... & Moy, S. S. (2013). Prosocial effects of oxytocin in two mouse models of autism spectrum disorders. Neuropharmacology, 72, 187-196.
5.McPheeters, M. L. et al. A systematic review of medical treatments for children with autism spectrum disorders. Pediatrics 127, e1312–e1321 (2011)