Bursa İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Klinikte Yatan Hastaların Aşı Durumlarının Değerlendirilmesi

Salih Metin

Anahtar Kelimeler: covid 19 pnömoni, covid 19 aşı,mortalite

Amaç:
S.B.Ü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde klinikte yatan hastaların covid 19 aşı olma durumlarını değerlendirmek ve bu yolla aşı farkındalığını artırmaktır

Gereç ve Yöntem:
20 Haziran 2021 ile 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Bursa S.B.Ü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemiz covid acil servisine başvurmuş hastaların covid kliniğine yatanların tanı ve takip formları doldurulmaktadır. Çalışmamızda bu formlar geriye yönelik dosya taraması yapılarak incelenmiştir. Aşı cinsi önemsemeksizin aşı olanlar ile olmayan covid 19 hastalarının ulusal covid rehberine göre servis takibi gerektirmeleri kıyaslanmıştır. Tam aşı olanların aşı sonrası 14 gün geçirmiş olması esas alındı.

Bulgular:
Çalışma yürüttüğümüz süre içerisinde Bursa S.B.Ü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemiz covid acil servisine 49175 müracaat olmuştur. Aynı süre zarfında covid acil servise başvuran hastalardan 7520 kişinin pcr pozitifliği veya akciğer tomografisinde covid uyumlu pnomoni raporlanmıştır. 7520 vakadan 1518 i kliniğe yatırılarak takibi uygun bulunmuştur. Klinik yatış sağlanan 1518 hastadan 999’u (%65,81) aşısız, 107’i (%7) tek doz aşılı, 90’ı (%6) iki doz aşılı, 67’i (%4,4) üç doz aşılıdır. Klinikte yatan covid 19 tanılı hastaları %72,81 i aşısız ya da eksik aşılı idi. Eksik aşı olmuş veya hiç aşı olmamış bireylerde geçirilen covid 19 pnömonisinin, covid 19 aşılarını tam olup üzerinden 14 gün geçenlere göre sağlık bakanlığı covid 19 rehberine göre daha ağır seyredip hastane klinik yatışı gerektirdiği görülmüştür.(p<0.05)

Sonuç:
Covid 19 aşı uygulaması, kliniğe yatış gerektirecek düzeyde covid pnömonisini anlamlı derecede azaltmakta ve sağ kalımı artırmaktadır. Aşı Uygulamasının ülke genelinde daha da yaygınlaşması ve uygun yaş gruplarında bağışıklamanın sağlanması covid 19 açısından alınabilecek en önemli tedbir olarak gözükmektedir.