Covid-19 Geçiren Bireylerin Hastalık Sonrası Korunmaya Yönelik Tedbirlere Uyma Durumu

Nazlı Çelik

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, hastalık, tedbir

Amaç:
Bu çalışmamızın amacı Covid-19 geçiren kişilerin hastalık sonrası tedbirlere uyma düzeylerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya Covid-19 geçirmiş 90 erkek, 144 kadın olmak üzere toplam 234 kişi katılmıştır. Katılımcılara sosyodemografik özellikler ve hastalık seyirleriyle ilgili 12, hastalık öncesi ve sonrası tedbirlere uyma durumlarıyla ilgili 13 olmak üzere toplam 25 sorudan oluşan anketimiz on-line olarak uygulanmıştır.

Bulgular:
Çalışmamızda Covid-19 geçiren kişilerde en sık görülen semptomlar ateş, halsizlik, eklem ağrısı, tat ve koku kaybı olarak saptanmıştır. Kişilerin %5’inin hastalıktan önce maskesiz dışarı çıktığı, hastalığı geçirdikten sonra ise bu oranın % 4’e düştüğü görülmüştür. 144 (%61,5) katılımcının hastalığı geçirdikten sonra dışarı çıkarken yanında kolonya/dezenfektan bulundurduğu tespit edilmiş ve bu sayının hastalık öncesine göre anlamlı olarak arttığı görülmüştür (p=0,005). Kişilerin %15’i Covid-19 geçirmeden önce toplu taşıma kullanırken, hastalığı geçirdikten sonra bu oran %12’ye düşmüştür. Katılımcıların tedbirlere uymayan kişileri uyarma durumlarında hastalığı geçirdikten sonra anlamlı düzeyde artış saptanmıştır (p=0,002). Ayrıca katılımcıların Covid-19 geçirdikten sonra sosyal mesafeye dikkat etme sıklıklarının yaklaşık %9 oranında arttığı tespit edilmiştir.

Sonuç:
İnsanların Covid-19 geçirdikten sonra tedbirlere uyma konusunda daha hassas davrandığı görülmektedir. Kişilerde bu tedbirlere karşı farkındalığın artması, maske-mesafe ve kişisel hijyene uyum sağlanması hastalığın seyrinin yavaşlaması açısından önemlidir.