Hafif Hipotermik Ve Orta Hipotermik Ekstrakorporeal Dolaşımın Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Ferit Böyük, Serkan Polat, Halil Türkoğlu

Anahtar Kelimeler: Böbrek Fonksiyonları, Cockroft-Gault Formülü, Ekstrakorporeal Dolaşım, Hafif ve Orta Hipotermi, Kardiyopulmoner Bypass.

Amaç:
Tek merkezli retrospektif olarak yapılan bu çalışmada hafif hipotermik ve orta hipotermik ekstrakorporeal dolaşımın böbrek fonksiyonları üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Nisan, 2017 ve Haziran, 2018 yılları arasında kardiyopulmoner bypass altında elektif koroner bypass ameliyatı yapılan 54 hastanın; grup 1 n:30 hafif hipotermik (32-34 °C), grup 2 n:24 orta hipotermik (28-32 °C) böbrek fonksiyonları karşılaştırıldı. Hastalar nazofarengeal ısı ölçüm yöntemi ile ameliyat boyunca takip edildi ve değerlendirmeye alınırken en düşük nazofarengeal sıcaklık değerleri kaydedildi. Gruplar bu en düşük nazofarengeal sıcaklık değerlerine göre belirlendi.

Bulgular:
çalışmaya alınan 54 hastanın yapılmış olan karşılaştırmalarında aş, boy, kilo, vücut yüzey alanı (VYA), vücut kitle indeksi (VKİ), baypas süresi, aort klemp süresi ve ejeksiyon fraksiyonu (EF) açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Koroner baypas ameliyatında hafif hipotermik ekstrakorporeal dolaşım (EKD) uygulanan hastaların vücut sıcaklıklarının ortalaması 32,64 °C (± 0,40 °C), orta hipotermik EKD uygulanan hastaların vücut sıcaklıklarının ortalaması 30,32 °C (± 0,22 °C) olduğu görülmüştür. Hastaların yaş ortalamaları hafif hipotermi grubunda 58,47 (± 10,36), orta hipotermi grubunda ise 60,42 (± 12,36) olduğu görülmüştür. Hastaların vücut yüzey alanları ortalaması hafif hipotermi grubunda 1,89 m² (± 0,15), orta hipotermi grubunda ise 1,92 m² (± 0,17) olduğu görülmüştür. Hastaların VKİ ortalaması hafif hipotermi grubunda 27,30 kg/m² (± 3,94 kg/m²), orta hipotermi grubunda ise 28,13 kg/m² ( ± 4,39 kg/m²) olduğu görülmüştür. Hastaların A. klemp süresi ortalamaları hafif hipotermi grubunda 66,8 dk (± 19,83 dk), orta hipotermi grubunda 65,08 dk (± 21,91) olduğu görülmüştür. Hastaların baypas süreleri ortalamaları hafif hipotermi grubunda 122,77 dk (± 32,77), orta hipotermi grubunda 118,21 dk (± 35,56 dk), hastaların EF ortalamaları hafif hipotermi grubunda 51,93 % (± 9,75 %), orta hipotermi grubunda 53,38 % (± 8,49 %) olduğu görülmüştür.

Sonuç:
Sonuç olarak çalışılan hasta gruplarımızdaki Kardiyopulmoner bypass sıcaklıkları perioperatif renal belirteçler üzerinde etkili görülmemektedir.